တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာနများ

Wed, 11/25/2015 - 13:51 -- dotadmin
  • ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာန                 ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့            ၂၁.၆.၂၀၁၄

(Myanmar Trade Center)

  • မန ္တလေးမြို့၊ ရတနာပုံကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာန            ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့            ၃၁.၁၂.၂၀၁၄
  • မြစ်ကြီးနာမြို့၊ မနောမြေကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာန          ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့            ၇.၁.၂၀၁၅
  • မုံရွာမြို့၊ ဇေယျာကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာန                   ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့             ၁၂.၂.၂၀၁၅
  • ပုသိမ်မြို့၊ ဧရာကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာန                     ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့             ၂၀.၃.၂၀၁၅