တန်းတူညီမျှမှု စည်းကြပ်အခွန်ကောက်ခံခြင်းအပေါ် အိန္ဒိယကုမ္ပဏီများ စိုးရိမ်မှုများဖြစ်ပေါ်

Thu, 07/30/2020 - 09:31 -- admin_ygn

အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဘဏ္ဍာ‌ရေးအက်ဥပဒေတွင်  ၂၀၁၆ ခုနှစ်၌ စတင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သောEqualisation Levy ပ ခေါ်   တန်း တူညီမျှမှု   စည်းကြပ်အခွန်အား    ပိုမိုကျယ်ပြန့် စွာဖြင့် ပြည်ပအခြေစိုက် E-commerce  လုပ်ငန်း များ၏ အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်မှု များအပေါ်      တိုးချဲ့ကောက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြင်ဆင်ချက်ထည့်သွင်း ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ သည့် ဘဏ္ဍာ‌ရေး အက်ဥပဒေအရ  ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တစ်နှစ်အတွင်း ပြည်ပရှိ   Online  စနစ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်   ကုမ္ပဏီထံသို့ ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီ၊ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးချင်းမှ   စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ     ကြော်ငြာများ ထည့်သွင်းမှုနှင့် အခြား ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်   အခကြေးငွေရူပီး တစ် သိန်းနှင့်အထက် ပေးချေပါက အစိုးရသည် ၎င်း ငွေ၏ခြောက်ရာခိုင်နှုန်းကို တန်းတူညီမျှမှု စည်း ကြပ်အခွန်အဖြစ်     ကောက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။
Google Tax ွှထေ ဟု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသိုင်း အဝိုင်းမှ ခေါ်ဆိုကြသည့်    ၎င်းစည်းကြပ်အခွန် အားကောက်ခံခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ပြည်တွင်း၌ အမှန်တကယ် အ‌ခြေစိုက်၍ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲ    ဒေသခံ ပြိုင်ဘက်များ အပေါ် Internet Online  မှ  အသာစီးရယူလုပ် ကိုင်လျက်ရှိသည့် ပြည်ပအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီများ၏ အခွင့်အရေးရရှိမှုကို ချေဖျက်ရန်ဖြစ်သည်။  ၎င်း စည်းကြပ်အခွန်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချင်း ချင်းအကြား ငွေပေးချေမှုများအပေါ်တွင် ကောက် ခံခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်ပအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီများထံသို့ ကြော်ငြာခ   ကျသင့်ငွေများ ပေးချေရာ၌ ကျသင့် အခွန်တန်ဖိုးအားထုတ်နုတ်၍ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်း ရှင်များက အစိုးရသို့ ပေးသွင်းရခြင်းဖြစ်သည်။
၂၇-၃-၂၀၂၀ရက်တွင်   ဖြည့်စွက်ပြဋ္ဌာန်း ခဲ့သည့် ဘဏ္ဍာရေးအက် ဥပဒေ ၂၀၂၀ ၌ အဆိုပါ စည်းကြပ်အခွန်ကောက်ခံမှုစနစ်အား    တိုးချဲ့ လျက် ပြည်ပအခြေစိုက် E-commerce operator ကုမ္ပဏီများထံသို့ ပြည်တွင်း၌   အခြေချနေထိုင် သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း   သို့မဟုတ်  အိန္ဒိယ နိုင်ငံ၏ အင်တာနက်လိပ်စာ (Internet Protocol Address)  တစ်ခုကို အသုံးပြုလျက် ၎င်းကုမ္ပဏီများ ၏ ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအား ရယူသုံးစွဲ သူမှ ပေးချေရသည့် တန်ဖိုးငွေအပေါ် အခွန် ၂ ရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း၊     ယခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးအက်ဥပဒေအရ    ပြည်ပအခြေစိုက်E-commerce operator စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်နှင့် အိန္ဒိယ ပြည်တွင်းရှိ စားသုံးသူတို့အကြား    ငွေပေးချေမှု များအပေါ် စည်းကြပ်အခွန် ၂ရာခိုင်နှုန်းကောက် ခံခြင်းမှာ အဆိုပါအကြံပြုချက်နှင့် ကိုက်ညီလျက် ရှိသည်။၇-၇-၂၀၂၀ ရက်ကို ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ် ပထမသုံးလပတ်အတွက်   အဆိုပါစည်း ကြပ်အခွန်   ပထမအကြိမ်     ပေးဆောင်ရန် စေ့ရောက်သည့်နေ့အဖြစ်    သတ်မှတ်ထားရာ E-commerce  လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်   အိန္ဒိယ ဝင်ငွေခွန်ဦးစီးဌာနသို့ အခွန်ငွေ ကြိုတင်ပေးသွင်း ရမည်ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ တန်းတူညီမျှမှု စည်းကြပ် အခွန်အား ကြိုတင်ပေးဆောင်ရန် နေ့ရက်သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်း ထားရှိခြင်းအပေါ်  E-commerce ကုမ္ပဏီများက ရွှေ့ဆိုင်းပေးရန်   တောင်းဆိုလျက်ရှိကြသော် လည်း ဌာနဆိုင်ရာ    အသိုင်းအဝိုင်းမှ ပြောဆိုမှု များအရ အခွန်ကြိုတင်ပေးဆောင်ရာတွင် လိုအပ် သော PAN Card  ခေါ် အခွန်ပေးဆောင်မှုဆိုင်ရာ ပုံသေစာရင်းအမှတ်   (Permanent   Account Number)  အား    လျှောက်ထားရန်   စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များသို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ချိန်လုံလောက် စွာပေးထားပြီးဖြစ်၍ အစိုးရအနေဖြင့် လိုက်လျော ဖွယ်ရာမရှိကြောင်း Economic Times သတင်း ဌာနက ဖော်ပြသည်။ အိန္ဒိယဝင်ငွေခွန်ဦးစီးဌာန သည် မကြာသေးမီကာလများအတွင်း နိုင်ငံပြင်ပရှိ   PAN Card ကိုင်ဆောင်သည့်    လုပ်ငန်းရှင်ထံမှ အခွန်ပေးဆောင်မှုကို လက်ခံဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက်    ဘဏ်ငွေသွင်းချလန်ပုံစံအသစ်အား ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏   ဘဏ္ဍာရေးအက်ဥပဒေ ၂၀၂၀ ၌ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ     တန်းတူညီမျှမှု စည်းကြပ်အခွန်အား    သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပေးဆောင်နိုင်မှုမရှိဘဲ    နောက်ကျခဲ့ပါက ၎င်း အခွန်ငွေအပေါ်     တစ်လလျှင် အတိုးနှုန်းတစ် ရာခိုင်နှုန်း    ထပ်ဆောင်းပေးဆောင်ရမည်ဖြစ် သည်။ စည်းကြပ်အခွန်အား ပေးဆောင်မှုမရှိပါက ၎င်းအခွန်ငွေနှင့်ညီမျှသည့် ဒဏ်ကြေးချမှတ်ခြင်း ကို ခံရနိုင်သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ အခွန်ဆိုင်ရာ  ကျွမ်းကျင် သူများက   တန်းတူညီမျှမှု  စည်းကြပ်အခွန်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဘဏ္ဍာရေးအက်ဥပဒေ၌ ဖော်ပြပါရှိ သည့် စကားရပ်များမှာ  ရှင်းလင်းတိကျမှုမရှိဘဲ ဝိဝါဒကွဲပြားမှုဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသဖြင့်E-commerce  ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်    လတ်တလောကာလ၌ အခွန်ပေးဆောင်မှုမရှိဘဲ  အခြေအနေကို စောင့် ကြည့်မည့်   အနေအထားရှိကြောင်း၊ PAN Card လျှောက်ထားရန်ကိစ္စမှာလည်း ပြည်ပနိုင်ငံများရှိ အိန္ဒိယသံရုံ များ၌ လိုအပ်သော သက်သေခံလက် မှတ်များ ထုတ်ပေးနိုင်ရန်   ကန့်သတ်ချက်များရှိ ခြင်း၊ PAN စနစ်  ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အိန္ဒိယစီးပွားရေး  ဘဏ်များမှာ  နိုင်ငံတကာ၌ ဘဏ်ခွဲဖွင့်လှစ်ထားရှိမှု   နည်းပါးခြင်းစသည် တို့ကြောင့်  လက်တွေ့မကျသည့်  အခြေအနေပင် ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ပြောဆိုလျက်ရှိကြသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းရှိ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများ သည်     ပြည်ပ၌အခြေစိုက်သည့်Ecommerce Platform  ကုမ္ပဏီများထံမှ   ဝန်ဆောင်မှုများအား ရယူအသုံးပြုရာတွင်လက်ရှိကာလ၌ မူပိုင်ခွင့်ဆိုင် ရာ ပင်ရင်းမှဖြတ်တောက်အခွန် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ပေးဆောင်ရလျက်ရှိရာ     အသစ်ပြဋ္ဌာန်းသည့် ဘဏ္ဍာရေး အက်ဥပဒေအရ  တန်းတူညီမျှမှုစည်း ကြပ်အခွန် ၂ ရာခိုင်နှုန်း    ကောက်ခံခြင်းသည် တူညီသော လုပ်ငန်းရပ်တစ်ခုအပေါ်  ငွေပေးချေ ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက်    အခွန်နှစ်ကြိမ်  ထပ် ပေးဆောင်ရမည့်အခြေအနေ    ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိ သည်။ အက်ဥပဒေအသစ်ပါ ဖော်ပြချက်များအရ ထိုသို့စည်းကြပ်အခွန်ကောက်ခံမှုသည်   ပြည်ပရှိ ပညာရေးဝန်ဆောင်မှု     အဖွဲ့အစည်းများထံမှ Online  စနစ်ဖြင့် သင်ကြားမှု၊    ဟိုတယ်အခန်း ကြိုတင်မှာယူမှု၊ Software  များ ဝယ်ယူမှုစသည်တို့ အပါအဝင် အင်တာနက်ကွန်ရက်စနစ်ဖြင့် ဆောင် ရွက်သည့် လုပ်ငန်းအားလုံး၏  ငွေပေးချေမှုများ အပေါ် အကျုံးဝင်မှုရှိမည်ကို ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင် များ အသိုင်းအဝိုင်း ၌ စိုးရိမ်မှုများရှိနေပြီး အစိုးရ ထံမှ ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်ပေးရန် လိုလားလျက် ရှိကြသည်။
ပြည်ပ E-commerce ကုမ္ပဏီများသို့ ငွေပေး ချေမှုအပေါ် အိန္ဒိယအစိုးရက  တန်းတူညီမျှမှု စည်းကြပ်အခွန် ၂ ရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံခြင်းသည်Google, Twitter, Facebook  စသည့် အမေရိကန် ကုမ္ပဏီများ၏ အကျိုးစီးပွားအပေါ် ထိခိုက်နိုင်ဖွယ် ရာရှိသည့် မျှတမှုမရှိဘဲ ခွဲခြားဆက်ဆံဆောင်ရွက် မှု မြောက်၊ မမြောက်ကို  စုံစမ်းစစ်ဆေးမည်ဖြစ် ကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံ   ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနက ဇွန်လအတွင်း၌ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။

နေအေးလွင်၊ စီးပွားရေးသံမှူး၊
မြန်မာသံရုံး၊ နယူးဒေလီမြို့။

 

Border Trade News

Pages