ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းသည္ EU မွ Sustainable Development Advisor ျဖစ္သူ Mr. Nikolaos ZAIMIS ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Tue, 01/16/2018 - 09:10 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ ၁၄း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏိုင္ထြန္း သည္ EU မွ Sustainable Development Advisor ျဖစ္သူ Mr. Nikolaos ZAIMIS ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages