စံပြငါးဈေး ငါး၊ ပုစွန်အဝင်နှင့်ဈေးနှုန်းများ

Wed, 08/21/2019 - 08:31 -- admin_ygn

     ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် စံပြငါးဈေးတွင်  သြဂုတ် ၁ ရက်မှ ၁၄ ရက်အထိ ငါးမျိုးစုံပိဿာချိန် ၂၂၃၉၃၉၇ နှင့်  ပုစွန်ပိဿာချိန် ၁၁၂၅၃ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ငါးအဝင်နှင့်ဈေးနှုန်းများမှာ ငါးခူ၊ ငါးကျည်း တစ်ပိဿာ ကျပ် ၆၅၀၀-၁၂၀၀၀ ဈေးနှင့် အဝင် ၁၅၅၇ ပိဿာ၊ ငါးရံ့တစ်ပိဿာကျပ် ၆၀၀၀-၁၀၀၀၀ ဈေးနှင့် အဝင် ၁၁၇၀ ပိဿာ၊ ငါးရှဉ့်တစ်ပိဿာ ကျပ် ၆၀၀၀-၁၀၀၀၀ ဈေး နှင့် အဝင် ၁၂၇၉ ပိဿာ၊ ငါးမြစ်ချင်းတစ် ပိဿာ ကျပ် ၃၀၀၀-၄၀၀၀ ဈေးနှင့် အဝင် ၆၇၈၃၈၈ ပိဿာ၊ ငါးကြင်းတစ်ပိဿာ ကျပ် ၄၀၀၀-၆၅၀၀ ဈေးနှင့် အဝင် ၅၄၅၁၇၀ ပိဿာ၊ ငါးခေါင်းပွတစ်ပိဿာ ကျပ်(၂၅၀၀-၃၈၀၀) ဈေးနှင့် အဝင် ၁၄၁၇၆၀ ပိဿာ၊ ငါးသေ လာက် တစ်ပိဿာ ကျပ် ၈၀၀၀-၁၃၀၀၀ ဈေးနှင့် အဝင် ၁၁၁၀ ပိဿာ၊ ငါးတန်တစ်ပိဿာကျပ် ၃၀၀၀-၆၀၀၀ဈေးနှင့် အဝင် ၄၄၃၁၇၀ ပိဿာ၊ ကကတစ်တစ်ပိဿာကျပ် ၇၀၀၀-၁၀၀၀၀ ဈေးနှင့် အဝင်  ၁၂၀၉ ပိဿာ၊ ကသေ ပါင်းတစ်ပိဿာကျပ် ၈၀၀၀-၁၃၀၀၀ဈေးနှင့် အဝင် ၈၅၄ ပိဿာ၊ ငါးမျိုးစုံ တစ်ပိဿာ  ကျပ် ၃၀၀၀-၈၅၀၀ ဈေးနှင့် အဝင် ၄၂၃၇၃၀ ပိဿာ၊ ပုစွန်ကြော့တစ်ပိဿာ ကျပ် ၄၀၀၀-၅၀၀၀ ဈေးနှင့် အဝင် ၈၀၈၅ ပိဿာ၊ ပုစွန်စပ် တုပ်တစ်ပိဿာ ကျပ် ၁၅၀၀၀-၂၀၀၀၀ ဈေးနှင့် အဝင် ၁၆၀၃ ပိဿာ၊ ပုစွန်တုပ်ကြီးတစ်ပိဿာ ကျပ် ၂၅၀၀၀-၂၇၀၀၀ဈေးနှင့် အဝင် ၁၅၆၅ ပိဿာဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ လက်လီဈေးများဖြစ်သော ပုဇွန်တောင်ဈေးနှင့် သင်္ဃန်း ကျွန်းစံပြဈေး တို့တွင် ငါးကြင်းတစ်ပိဿာ ကျပ် ၈၀၀၀-၉၀၀၀၊ ငါးမြစ်ချင်းတစ်ပိဿာ ကျပ် ၅၀၀၀-၅၅၀၀၊ ပုစွန်ကြော့တစ်ပိဿာ ကျပ် ၁၂၀၀၀-၁၃၀၀၀  ရောင်းချလျက် ရှိပြီး ယခင်လထက် ငါးတစ်ပိဿာလျှင်ကျပ် ၅၀၀- ၁၀၀၀ ခန့်ဈေးကျခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။

 

ခင်မာဌေး(ရန်ကုန်)

Local Trade News

Pages