စီမံရေးရာဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

Wed, 12/10/2014 - 10:45 -- dotadmin

စီမံရေးရာဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

  ၁။     ဝန်ထမ်းအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲကျင်းပရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

  ၂။     ဝန်ထမ်းများအား ခန့်ထားခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းအုပ်စုပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ နှုတ်ထွက်ခြင်းနှင့် ပြည်ပခွင့်ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း။

  ၃။     ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့တံဆိပ်ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း။

  ၄။     ဝန်ထမ်းကိုယ်ရေးအချက်အလက် http://ebis.moc.local တွင်ထည့်သွင်းရေး ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

  ၅။     ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားစာရင်းနှင့် အမည်စာရင်းများပြုစုခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း။

  ၆။     ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ လစဉ်လူအင်အားစာရင်းနှင့် လစာစရိတ်များ ထုတ်ပစ် ၊ ထုတ်ပယ် ဝန်ထမ်းအမည်စာရင်းများ ပေးပို့ရခြင်း။

  ၇။     အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း အခြေအနေပြုစုခြင်းနှင့် လူအင်အားကဏ္ဍအလိုက် အင်အားစာရင်းများ ပြုစု ပေးပို့ခြင်း။

  ၈။     ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနသို့ ဖွဲ့စည်းပုံ ၊ ခန့်ပြီး ၊ လစ်လပ်အင်အားစာရင်းပေးပို့ခြင်း။

  ၉။     စီမံရေးရာဌာနခွဲ၏ လစဉ်ထုတ် လစာများ ရေးဆွဲခြင်း ၊ စိစစ်ခြင်း ၊ ခြားနားလစာများ ၊ ပျမ်းမျှလစာများ ၊ နောက်ဆက်တွဲလစာ စိစစ်ရေးဆွဲခြင်း။

၁၀။     ပြောင်းရွှေ့ဝန်ထမ်များ ၊ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများအတွက် နောက်ဆုံးထုတ်လစာ လက်မှတ်များ ရေးဆွဲစိစစ် ခြင်း၊ ပုတ်ပြတ်ဝန်ထမ်းများ၏ လစာများ ၊ ခရီးစရိတ်များ ရေးဆွဲစိစစ်ခြင်း။

၁၁။     စီမံရေးရာဌာနခွဲအတွက် အသုံးစရိတ်ခွင့်ပြုငွေများ အမြဲတမ်းကြိုတင်ငွေကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း။

၁၂။     သုံးလပတ်အလိုက် ရန်ပုံငွေချမှတ်ခြင်းနှင့် ခေါင်းစဉ်လွှဲပြောင်းသုံးစွဲရေး ၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း (သာမန် အသုံးစရိတ်) ရေးဆွဲခြင်း၊ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ၏ လစဉ်လစာငွေများထုတ်ပေးခြင်း၊ ငွေစုငွေချေးကိစ္စ များဆောင်ရွက်ခြင်း။

၁၃။     အခြားဌာနများအတွက် လစဉ်ထုတ်လစာနှင့် စရိတ်ငွေတောင်းခံလွှာ၊ နောက်ဆက်တွဲလစာ၊ ခြားနားလစာ၊ ငွေတောင်းခံလွှာများစိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း။

၁၄။     ဖျက်သိမ်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ ရရန်ကြွေးကျန်ကိစ္စများအတွက် တရားမ ကြောင်းအရ အရေးယူရေး၊ ဆုံးရှုံးမှု အတွက်စာရင်းပယ်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း။

၁၅။     ဌာနဆိုင်ရာစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း၊ အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်း၊ ရုံးအမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း။

၁၆။     ဝန်ထမ်းများ၏ နှစ်ပြည့်၊ သက်ပြည့်၊ နာမကျန်းမိသားစုပင်စင်ကိစ္စများ အမိန့်ထုတ်ခြင်း၊ ပင်စင်လစာခံစား ရန်ပင်စင်ဦးစီးဌာနသို့ အမှုတွဲပေးပို့ခြင်း။

၁၇။     ယခင်ကုန်သွယ်ရေးမှ ဝန်ထမ်းများ၏ နှစ်လွန်ပင်စင်လစာများ ထုတ်ယူခွင့်ပြုရန်နှင့် မိသားစုပင်စင်ခံစားခွင့် များစိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

၁၈။     ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတစ်ခုလုံး၏ နှစ်တိုးအမိန့်စာထုတ်ပေးခြင်း၊ လုပ်သက်ဆက်စပ်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းလစဉ်ငွေစုဆောင်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၁၉။     ဝန်ထမ်းများ ခွင့်ခံစားခြင်းများ၊ Service Book နှင့် Personal File များစစ်ဆေးခြင်း။

၂၀။     ဝန်ကြီးဌာနလုပ်ငန်းစဉ် ၊ လှုပ်ရှားမှုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးထံ ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ ဂါရဝပြုတွေ့ဆုံမှတ်တမ်းများ ၊ ပြည်တွင်းခရီးစဉ် ရုပ်မြင် ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်း၊ သတင်းနှင့်သတင်းစာများတွင် သတင်းထည့်သွင်းရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂၁။     ဗဟိုသက်သာ(အတွင်းရေးမှူးရုံးအဖွဲ့ဆိုင်ရာ) ကိစ္စများ ၊ ဝန်ကြီးရုံးနှင့် ဦးစီးသက်သာ (အတွင်းရေးမှူးရုံး အဖွဲ့) ဆိုင်ရာကိစ္စ ၊ အငှားယာဉ်လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီဥက္ကဌသို့ တင်ပြသည့်လုပ်ငန်းနှင့် အသုံး စရိတ်ဆိုင်ရာကိစ္စများ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂၂။     ဦးစီးသက်သာမှ ကျခံအသုံးစရိတ်များ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှ တင်ပြအသုံးစရိတ်များ၊ စီမံချက် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေစိစစ်ခြင်း၊ ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စားသုံးသူရေးရာ ဦးစီးဌာနနှင့် ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးဦးစီးဌာန သက်သာထောက်ပံ့မှုစာရင်း လစဉ် ဗဟိုသက်သာသို့ အမှာစာပြုစု တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂၃။     ဦးစီးသက်သာ လစဉ်ပညာသင်နှင့် နှစ်စဉ်ကျောင်းစရိတ် ၊ ထောက်ပံ့မှုအတွက် စာရင်းပြုစု ခွင့်ပြုမိန့် တောင်းခံ၍ ခွဲဝေထုတ်ပေးခြင်း၊ နေပြည်တော် ဝန်ထမ်းသက်သာ ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် ဝင်ငွေများ စနစ်တကျ ကောက်ခံခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာသို့ ပေးသွင်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လေးလပတ်၊ အားကစား ဆုပေးပွဲ ကိစ္စ၊ အခမ်းအနားပြင်ဆင်ခြင်းကိစ္စများ စီစဉ်ကျင်းပရခြင်း။

၂၄။     ဗဟိုသက်သာမှကျခံဆုချီးမြှင့်ခြင်း၊ အခမ်းအနားပြင်ဆင်ခြင်း၊ တာဝန်ယူကျင်းပခြင်း၊ လုပ်ငန်းစာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာများ စိစစ်ခြင်း၊ အမှာစာတင်ပြခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂၅။     ဗဟိုသက်သာအားကစားအသုံးစရိတ် ကျခံနိုင်ရေး၊ လျာထားရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂၆။     ရန်ကုန်ရှိ ဌာနပိုင်အဆောက်အဦ ငှားရမ်းခြင်း၊ ဝင်ငွေရရှိအောင် စီစဉ်ခြင်း၊ ငှားရမ်းခငွေစာရင်းပြုစုခြင်း။ ဌာနပိုင်အဆောက်အဦနှင့် အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနပိုင် အိမ်များတွင် ဝန်ထမ်းများအတွက် နေရာချထားခြင်း။ ဌာန ပိုင်အဆောက်အဦအတွက် အခွန်အခနှင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားခပေးချေရန် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂၇။     နိုင်ငံပိုင်အဆောက်အဦလွှဲပြောင်းအပ်နှံရေး၊ ရောင်းချရေးကိစ္စ၊ အကျိုးတူအိမ်ရာ စီမံကိန်းကိစ္စရပ်များ၊ မြို့သစ်တွင် မြေယာကွက်များ ရရှိရေးနှင့် နေအိမ်ဆောက်လုပ်ရေး ကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂၈။     ဝန်ထမ်းအိမ်ရာအသစ်များနှင့် ရုံးသစ်၊ ရုံးခွဲများလက်ခံခြင်း၊ အိမ်ရာများတွင် ဝန်ထမ်းများအား နေရာချ ထားခြင်း၊ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးထားရှိမှု ဝန်ထမ်းရေးရာကော်မတီသို့ စာရင်းပြုစုတင်ပြခြင်း။

၂၉။     ငွေလုံးငွေရင်းဇယား၊ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းစာရင်းဖြည့်သွင်းခြင်း၊ စိစစ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်သုံးစွဲခွင့်၊ ပစ္စည်း ထုတ်သွင်းလယ်ဂျာစာရင်း၊ လစဉ်အကောင်အထည်ဖော်မှုစာရင်း၊ လေးလပတ်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှု စာရင်းပြုစုခြင်း။

၃၀။     ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးဦးစီးဌာနမှ စာရင်းပယ်ဖျက်အမှုတွဲအား ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြ ရခြင်းနှင့် Cabinet သို့ အတည်ပြုချက်တောင်းခံခြင်းနှင့် နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်တိုင်းရုံးရှိ တယ်လီဖုန်း စာရင်းများပြုစုထားရှိခြင်း၊ မီတာခကျသင့်ငွေ၊ အခွန်အခကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၃၁။     ဌာနခွဲအားလုံးအသုံးပြုရန် လိုအပ်သော နိုင်ငံခြားစက္ကူ၊ ရုံးသုံးစာရေးကိရိယာနှင့် မိတ္တူကူးစက်၊ ကွန်ပျူတာ ဆေးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဌာနခွဲအလိုက် စာရင်းတောင်းခံ၍ ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုစိစစ်ရေးကော်မတီ၊ ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ တင်ပြ၍ ပစ္စည်းဝယ်ယူဖြန့်ဝေပေးရခြင်း၊ ပစ္စည်းလယ်ဂျာဖြည့်သွင်း ပေးရခြင်း။

၃၂။     မိမိဝန်ကြီးဌာနမှ ပြင်ပဌာနများသို့ ပေးပို့သော ထွက်စာများကို ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၏ စာလဲလှယ်သည့် ဌာနစိတ်သို့ပေးပို့ခြင်းနှင့် မိမိဌာနသို့ ရောက်ရှိသော ဝင်စာများ အားသက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ ဖြန့်ဝေခြင်း။

၃၃။     အဆောက်အဦ၊ အိမ်ရာ၊ အဆောင်များ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အခမ်းအနားပြင်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၃၄။     စုပေါင်းအစည်းအဝေးခန်းမကြီးနှင့်နားနေဆောင် ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပရိဘောဂနှင့် ရုံးသုံးစက်ကိရိယာ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ရုံးပရဝုဏ် စိမ်းလန်းစိုပြေရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားချွေတာ သုံးစွဲရေးဆောင် ရွက်ခြင်း၊ ရေမိလ္လာကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရုံးလုံခြုံရေးအတွက် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ လုံခြုံရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း၊ မီဘေးလုံခြုံရေး စီမံချက်စီမံရေးဆွဲခြင်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရုံး၏မြေအောက် ရေတွင်းထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ရေတင်မော်တာများပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်းကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၃၅။     ယာဉ်ပြင်ဆင်မှု အသုံးစရိတ်ကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ ခွင့်ပြုချက်ရရှိသော အသုံးစရိတ်များကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်စာရင်းရေးသွင်းခြင်း၊ လအလိုက် မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုး ရမည့်ယာဉ်များကို သတ်မှတ်ရက်အတွင်း သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ယာဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သော မှတ်ပုံတင်စာအုပ်များ ၊ အခွန်အခစာအုပ်များ စနစ်တကျထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စက်သုံးဆီများ အချိန်မီထုတ်ယူ ရရှိရေးနှင့် စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းထားရှိမှုနှင့် စက်သုံးဆီစာရင်းများ ပြုစုခြင်း။

၃၆။     နေ့စဉ်စက်သုံးဆီသုံးစွဲမှုစာရင်းများအား စနစ်တကျပြုစုခြင်းနှင့် ယာဉ်ရာဇဝင်စာလုပ် (Log Book) တွင် မှတ်တမ်းရေးသွင်းခြင်း၊ ECC သို့တင်ပြမည့်ကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း။