စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး အခြေခံလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ချေးငွေများ လျှောက်ထားနိုင်

Wed, 09/11/2019 - 08:56 -- admin_ygn

      စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကို အခြေခံသည့် လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ချေးငွေများကို စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့လယ်ယာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၌ လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထိုကဲ့သို့ လျှောက်ထားရာတွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက လယ်ယာ မြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြု လက်မှတ်ပုံစံ (၇) မူရင်း၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကို အခြေခံသည့် လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါက လန ၃၉၊ ပုံစံ ၁၀၅၊ ၁၀၆ မူရင်း၊ ချေးငွေယူလို သူနှင့် ပူးတွဲအာမခံသူနှစ်ဦး၏ မရွှေ့ ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများကို အာမခံအဖြစ် တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

     ချေးငွေအတွက် သက်တမ်းကို နှစ်တိုနှင့် နှစ်ရှည်ဟူ၍ သတ် မှတ်ထားပြီး နှစ်တိုချေးငွေအတွက် ကျပ်သိန်း ၅၀၀ နှင့် နှစ်ရှည် ချေးငွေအတွက် ကျပ်သိန်း ၅၀၀၀ အထိ ထုတ်ချေးလျက်ရှိကြောင်း အတိုးနှုန်းမှာတစ်နှစ်လျှင် ၉ ရာခိုင်နှုန်း ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ငွေချေးယူမှုရာဇဝင်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ လုပ်ငန်းသဘာဝနှင့် ပမာဏ၊  ဝင်ငွေ ပြန်လည်ရရှိမှု၊ အာမခံ တင်သွင်းနိုင်မှုတို့အပေါ် စိစစ်၍ ထုတ်ချေး ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ သို့ရာတွင် ချေးငွေ အတွက် အာမခံပစ္စည်း လုံလောက်စွာ မပေးနိုင်ပါက မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်သွယ်၍ လျှောက် ထားနိုင်ပြီး ကျပ် သိန်း ၂၀၀ ထက်ပိုသည့်ချေးငွေဖြစ်ပါက မီး အာမခံ၊ ဘဏ်ရှေ့နေနှင့် ဘဏ်ရာဖြတ် အစီရင်ခံစာတို့ကို ပူးတွဲ တင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ချေးငွေရယူလိုသူများအနေဖြင့် နေထိုင်ရာ မြို့နယ်ရှိ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၊ မြို့နယ်ဘဏ်ခွဲသို့ မဟုတ် နီးစပ်ရာဘဏ်ခွဲတို့တွင် စုံစမ်းလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။

 

ချောစု

Local Trade News

Pages