စိန္ေခၚမႈ၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားမွသည္ ခိုင္မာသည့္ ေစ်းကြက္ဆီသို႔

Thu, 05/02/2019 - 07:49 -- admin_ygn

            အာဖရိက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အိုင္ဗရီကို႔စ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔သည့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၈၀၀၀ ကို စားသံုးရန္မသင့္ ဟုဆိုကာ ဖ်က္ဆီးလိုက္ေၾကာင္း Ghana Web သတင္းဌာနႏွင့္ Africa News သတင္းဌာန တို႔က ဧၿပီ ၁၇ ရက္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပ လာၾကသည္။ အဆိုပါသတင္းမွာ ျမန္မာ့ဆန္ေစ်းကြက္ကို ထိခိုက္ေစသည္သာမကဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း မ်ားစြာက်ဆင္း ေစခဲ့သည္။ Ghana Web သတင္းဌာန၏ အဆိုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔ လာသည့္ဆန္ကို အိုင္ဗရီကို႔စ္ႏိုင္ငံသာမကဘဲ တျခားအာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တိုဂိုႏွင့္ ဂါနာႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ျမန္မာ့ဆန္ကို လက္ခံျခင္းမရွိဘဲ ျငင္းဆန္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အိုင္ဗရီကို႔စ္ႏိုင္ငံ က ျမန္မာ့ဆန္အရည္အေသြးကို လက္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ဖ်က္ဆီးခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွာလည္း အလုပ္႐ႈပ္ခဲ့ရ သည္။
           ျမန္မာ့ဆန္၏ အရည္အေသြးမွာ ယခင္ကတည္းကပင္ ေကာင္းမြန္မႈရွိျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေနရာတစ္ေနရာ ရရွိလာ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ဆန္တင္ပို႔မႈ အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံလည္း ပါ၀င္ေ နျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ မူလအရည္အေသြး ေကာင္းမြန္မႈရွိသည့္ ျမန္မာ့ဆန္မွာ ၀ယ္ယူသူ ကုန္သည္ပြဲစားမ်ား၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈတြင္ စနစ္မက်ျခင္း၊ မူလအရည္အေသြးကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းရမည့္အေရး ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အိုင္ဗရီကို႔စ္ႏိုင္ငံတြင္ ဖ်က္ဆီးခံရေသာ ျမန္မာ့ဆန္မ်ားသည္ ဆိပ္ကမ္းတြင္သေဘာၤတင္သည့္ အခ်ိန္ကတည္းက မိုးမိခဲ့သည့္ အျပင္  လမ္းခရီးတြင္လည္း အခ်ိန္ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိေရာင္းေနသည့္ ဆန္အရည္အေသြးသည္ ျပႆနာမရွိ ေၾကာင္း၊ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါသေဘၤာ တစ္စင္းသည္သာ အခန္႔မသင့္၍ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ပြားရျခင္းျ ဖစ္ၿပီး  သေဘၤာေပၚတြင္အခ်ိန္ၾကာျမင့္၍ ဆန္အရည္အေသြး  ထိခိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေအာင္စိုးက ေျပာခဲ့သည္။
         အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ဧၿပီ ၂၃ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ေနျပည္ေတာ္ရွိ  စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန  အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ႏိုင္ငံ တကာေစ်းကြက္မ်ား၌ ခိုင္မာသည့္ ေစ်းကြက္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ ဆန္မ်ား တင္ပို႔ႏိုင္ေရး ညႇိႏႈိင္း အစည္း အေ၀းတစ္ရပ္ကို က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈအေနျဖင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီ ၈၃ ခုက ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၂ သန္း၊ တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၈၁ သန္း တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီ ၇၀ မွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၈ ဒသမ ၅ သိန္း၊ တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၈ သန္း တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ နယ္စပ္မွ ဆန္တင္ပို႔မႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီ ၁၅၅ ခုမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၇ သန္း၊ တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၉၅ သန္းႏွင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီ ၁၀၃ ခုမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၀၇ သန္း၊ တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅၉ သန္း တင္ပို႔ႏိုင္ ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆန္ကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့မႈႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ေျပာၾကားခဲ့သည္။
           ဆက္လက္၍ ၀န္ႀကီးက အာဖရိကသည္ ဆန္ကိုစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း စားသုံးမႈသည္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈထက္မ်ား ျပားသျဖင့္ အာရွေဒသရွိႏိုင္ငံမ်ားထံမွ ျပန္လည္၀ယ္ယူ တင္သြင္းရေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏို င္ငံမွ ဆန္တင္ပို႔သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အာဖရိက ႏိုင္ငံမ်ားလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ဆန္တင္ပို႔မႈ အမ်ား ဆုံးႏိုင္ငံမ်ားသည္ အိႏၵိယ၊ ထိုင္း၊ အေမရိကန္၊ ပါကစၥတန္၊ ဗီယက္ နမ္၊ အီတလီ၊ တ႐ုတ္၊ ဥ႐ုေဂြး၊ ကေမၻာဒီး ယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ဆန္တင္သြင္းမႈအမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံမ်ားမွာ တ႐ုတ္၊ ဘီနင္၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား၊ အီရန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အေမရိကန္၊ ယူေအအီး၊ အဂၤလန္၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္  အီရတ္ႏိုင္ငံတို႔  ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကအားထားသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသည့္ ြူသဘေူ စီးပြားေရးစနစ္တြင္ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ႀကဳံ ေတြ႕ေနရလ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာ့လယ္ယာ က႑တြင္လည္း စိန္ေခၚမႈႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားစြာရွိေနရာ ေတာင္သူမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ပါအက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ခိုင္မာသည့္ ေစ်းကြက္သစ္မ်ား ရွာေဖြႏိုင္ေရး ပိုမို ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထပ္မံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
          ျမန္မာ့ဆန္စပါး ကုန္သြယ္မႈက႑သည္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ေသာေၾကာင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အခက္ အခဲမ်ားႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ားစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနရၿပီး အဆိုပါ ကိစၥမ်ားအား အဆင္ေျ ပေခ်ာေမြ႕စြာ ေက်ာ္ျဖတ္ေဆာင္ရြက္သြား ႏိုင္ရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း၊ အိုင္ဗရီကို႔စ္တြင္ ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ ဆန္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံကကုမၸဏီ သံုးခုထံမွ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ စင္ကာပူကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Olam International Co.Ltd u FOB စနစ္ျဖင့္၀ယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အာဖရိကတိုက္ Guinea တြင္ ေရာင္းရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆန္တင္သည့္ သေဘၤာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂၂၀၀၀ ကို တင္ေဆာင္၍ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္ တိုဘာလတြင္ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး Guinea ဆိပ္ကမ္းသို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆန္မ်ားကို သေဘၤာခ်ရာ၌ တန္ခ်ိန္ ၄၀၀၀ ခ်ၿပီးေနာက္ ဆန္အေလးခ်ိန္ မျပည့္ဆိုသည့္ ျပႆနာေပၚသည္ဟု သိရေၾကာင္း၊ အာဖရိကႏိုင္ငံ မ်ားသို႔ လွည့္လည္ ေရာင္းခ်ရာတြင္လည္း လက္မခံႏုိင္သည္ဟု သိရေၾကာင္း၊ ဆန္အိတ္မ်ားသည္ ကီလို ၅၀ ရွိရမည္ျဖစ္၍ ၄၅ ကီလို သာရွိသည့္အတြက္ လက္မခံဘဲ ျငင္းပယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရ ေၾကာင္း၊ ယင္းျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀ယ္ယူတင္ပို႔သည့္ ကုမၸဏီ၊ ဆန္အရည္အေသြးႏွင့္ အေလးခ်ိန္စစ္ေဆးသည့္ Inspection Agency ၊ ၀ယ္ယူသူ Buyer မ်ား၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ကို ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္စဥ္ ေနာက္ထပ္ မျဖစ္ေစရန္ စနစ္တက် စီစဥ္ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆန္စပါး ေစ်းကြက္ႀကီးမ်ားသည္လည္း ေစ်းကြက္ ရရွိေရးကို အၿပိဳင္အဆိုင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္လည္း ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္အတြင္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ ေရးအတြက္ ခိုင္မာသည့္ ေစ်းကြက္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အရည္ အေသြးျပည့္မီသည့္ ဆန္မ်ားတင္ပို႔ႏိုင္ေရးကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အရည္အေသြး စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပိုမိုတြန္းအားေပး ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ေပးၾကပါရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။
        ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ဆန္တင္ပို႔မႈ အမ်ားဆံုး ၁၀ ႏိုင္ငံထဲ တြင္ တစ္ႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ႏွစ္စဥ္ ဆန္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိေနရာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအမ်ားဆံုး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားသို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ယခင္က ဆန္တင္ပို႔မႈမ်ားတြင္ မည္သည့္ျပႆနာမွ် ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း အိုင္ဗရီကို႔စ္ႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ယခုျပႆနာ မွာ ျမန္မာ့ဆန္ ပံုရိပ္ကို မ်ားစြာ ထိခိုက္ေစခဲ့ရသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာ့ဆန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂုဏ္သိကၡာမ်ားစြာ က်ဆင္းခဲ့ရမႈအေပၚ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျမန္မာ့ဆန္ တင္ပို႔ခဲ့သည့္ စင္ကာပူအေျခစိုက္ Olam International ကုမၸဏီကိုလည္း ျမန္မာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အျမန္ဆံုး ေခၚယူေတြ႕ဆံုၿပီး ေျဖရွင္းခ်က္ ေတာင္းကာ အျဖစ္မွန္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ အိုင္ဗရီကို႔စ္တြင္ ျမန္မာ့ဆန္ ဖ်က္ဆီးခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးရသည္ကို ခိုင္လံုသည့္ အေထာက္ အထားစာရြက္မ်ား ေတာင္းရန္လိုအပ္မည္ဟု ထင္ပါသည္။
           ထို႔ျပင္  စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူး ေျပာသြားသကဲ့သို႔ ျမန္မာ့ဆန္မ်ားျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလံုးစံု မူ၀ါဒကို ျပန္လည္ဆန္း စစ္ရန္ လိုအပ္ေန သည္။အိုင္ဗရီကို႔စ္ ႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆန္ တင္ပို႔သည့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီကို အဓိကအျပစ္တင္ရန္ရွာေနရမည္မဟုတ္ဘဲ ေနာက္ေနာင္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ဳိး မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ အား နည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းအေျဖရွာၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ၀န္ႀကီး ဌာနႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ဆန္လိုအပ္ခ်က္မွာ မ်ားျပားေနျ ခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ ဆန္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရမႈမွာလည္း ဆက္လက္ျမင့္တက္လာဖြယ္ရွိေနသည္။ ထိုကဲ့သို႔  အေျခအေနမ်ဳိးကို လက္လြတ္မခံဘဲ အရည္အေသြးေကာင္းသည့္ ဆန္မ်ားျဖစ္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္သလို ေရရွည္ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ကိုလည္း ထည့္တြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဆန္အေရး ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရရွည္အက်ဳိးကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး အားလံုး ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဆိုပါက စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ Global စီးပြားေရးစနစ္တြင္ စိန္ေခၚမႈ၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ခိုင္မာသည့္ေစ်းကြက္မ်ားဆီသို႔ မလြဲမေသြ ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္ပါ သည္။

 

စိန္သံ

Local Trade News

Pages