စင်ကာပူ၏ အခွန်ကောက်ခံရငွေ တိုးတက်ရရှိ

Wed, 10/09/2019 - 07:47 -- admin_ygn

     စင်ကာပူ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွင်း အခွန်ကောက်ခံ ရငွေစုစုပေါင်း စင်ကာပူ ဒေါ်လာ ၅၂ ဒသမ ၄ ဘီလီယံသည် ယခင်ဘဏ္ဍာ နှစ်တွင် ကောက်ခံရရှိခဲ့သည့် စင်ကာပူ ဒေါ်လာ ၅၀ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ နှင့်နှိုင်း ယှဉ်ပါက ၄ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်းတိုး တက်ခဲ့ကြောင်း၊ အစိုးရ၏ဝင်ငွေ စုစု ပေါင်း၏ ၇၁ ဒသမ ၁ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် GDP ၏ ၁၀ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်းကို ကိုယ်စားပြုကြောင်း စင်ကာပူ ပြည်တွင်းအခွန်ကြီးကြပ်မှုအာဏာပိုင် က ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းအရ သိရှိရသည်။

     လုပ်ငန်းများအပေါ်ကောက်ခံသည့်ဝင်ငွေခွန် (Corporate income tax)၊ တစ်ဦးချင်းအပေါ် ကောက်ခံသည့်ဝင်ငွေခွန် (Individual income tax) နှင့် ပင်ရင်းမှ နုတ်ယူပေးသွင်းသည့် ဝင်ငွေခွန် (Withholding tax) များ ပါဝင်သည့် ဝင်ငွေခွန် ကောက်ခံရငွေ သည် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၉ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ (အခွန်ရငွေစုစုပေါင်း၏ ၅၆ ရာခိုင်နှုန်း) ရရှိခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကောက်ခံ ရရှိခဲ့သည့် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၇ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ ထက် ၇ ဒသမ ၉ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းဝင်ငွေခွန်ရငွေများအနက် လုပ်ငန်းများအပေါ် ကောက်ခံသည့်ဝင်ငွေခွန်သည် စင်ကာပူ ဒေါ်လာ ၁၆ ဒသမ ၁ ဘီလီယံအထိ ကောက်ခံရရှိခဲ့သော ကြောင့် အခွန်ရ ငွေစုစုပေါင်း၏ ၃၁ ရာခိုင်နှုန်းကို ကိုယ်စားပြုကြောင်း၊ တစ်ဦးချင်းအပေါ် ကောက်ခံ သည့်ဝင်ငွေခွန်မှာ စင်ကာပူ ဒေါ်လာ ၁၁ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ (အခွန်ရ ငွေစုစုပေါင်း၏ ၂၂  ရာခိုင် နှုန်း) ကောက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ပြင် ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအခွန်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများအပေါ် ကောက်ခံသည့် အခွန်ရငွေများသည်လည်း တိုး တက်ခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်၊ ကာဆီ နိုနှင့် ထီလက်မှတ်အခွန်ရငွေများမှာ ကျဆင်းခဲ့ ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။

        ပြည်တွင်းအခွန်ကြီးကြပ်မှုအာဏာပိုင်က ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း အခွန်ဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည့် အမှုပေါင်း ၁၀၃၀၁ မှ ဒဏ် ကြေးနှင့် အခွန်များ ပြန်လည်ကောက်ခံ ရရှိငွေ သည် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃၈၉ သန်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ပေးသွင်းရန်ကျန်ရှိသည့် အခွန် ငွေ စုစုပေါင်းမှာ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃၇၃ သန်း ရှိ ကြောင်း၊ စင်ကာပူတွင် လူတစ်ဦးချင်းအနေဖြင့် ၁၀ ဦးလျှင် ကိုးဦး၊ လုပ်ငန်း ၁၀ ခုလျှင် ရှစ်ခုတို့ သည် အခွန်ပုံမှန်ပေးသွင်းလျက်ရှိသည်။

 

Source : Singapore Business Review

မြတ်နိုး၊ စီးပွားရေးသံမှူး၊ မြန်မာသံရုံး၊ စင်ကာပူမြို့။

International Trade News

Pages