စင်ကာပူနိုင်ငံ 5G ကွန်ရက်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြု

Thu, 07/09/2020 - 08:15 -- admin_ygn

 

သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအာဏာပိုင်(Infocomm Media Development Authority - IMDA)  သည် လုပ်ငန်းများ၏အဆိုပြု တင်ပြချက်ဖြစ်သော Call for Proposal - CFP ကို တင်းကျပ်စွာ စိစစ်သုံးသပ်ပြီးနောက် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း လေးခုအား ရွေးချယ်၍ 5Gကွန်ရက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်များကို   ဇွန်၂၀ ရက်တွင် အပြီးတိုင်ခွင့်ပြုချက် ထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဤသို့ 5Gကွန်ရက်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခြင်းသည် စင်ကာပူ၏ ဒီဂျစ်တယ် စီးပွားရေးအတွက် အဓိကအရေးပါသော ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ 5G အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဆက်သွယ် ရေးလုပ်ငန်းများက ခွင့်ပြုလိုင်စင်သက်တမ်း ၁၅ နှစ်အတွင်း ၅ွ အခြေခံ အဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများစွာကို ပြုလုပ် ကြမည်ဖြစ်သောကြောင့် စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေအပေါ် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူများ၏ ယုံကြည်မှုကို ဖော်ပြနေပါကြောင်း ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပြန်ကြား ရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး S. Iswaran  က ပြောကြားခဲ့သည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့  5G  ကွန်ရက်လုပ်ကိုင်ခွင့် နှစ်ခုကို ခွင့်ပြုခဲ့ရာ Singtel Mobile Singapore Pte Ltd (Singtel)  က လိုင်စင်တစ်ခုရရှိပြီး၊StarHub Mobile Pte Ltd (StarHub)နှင့်M1 Limited (M1) တို့က ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထား သော ဖက်စပ်လုပ်ငန်းက လိုင်စင်တစ်ခုကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ဆွီဒင်နိုင်ငံ ၏Ericsson နှင့် ဖင်လန်နိုင်ငံ၏Nokia နည်းပညာတို့ကို အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။TPG Telecom Pte Ltd (TPG)ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှာ ပိုမို အရွယ်အစားသေးငယ်သော 5Gကွန်ရက်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ကို ရရှိခဲ့ပြီး၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏ Huawei နည်းပညာကို အသုံးပြု ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
မူလစီမံကိန်းကာလ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ၂၀၂၂ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် စင်ကာပူနိုင်ငံတစ်ဝက်ကို   ကွန်ရက်လွှမ်းခြုံနိုင်ရန်နှင့်  ၂၀၂၅  ခုနှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့ လွှမ်းခြုံနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားကြရမည်ဖြစ်ပြီး အကွာအဝေး တိုသော မီလီမီတာလေလှိုင်း 5G ကွန်ရက်များကိုမူ ယခုနှစ်အတွင်း ဆောလျင် စွာ စတင်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။ 
မြတ်နိုး၊ စီးပွားရေးသံမှူး၊ မြန်မာသံရုံး၊ စင်ကာပူမြို့

International Trade News

Pages