ခွဲစက်သမားများနဲ့ နယ်ဝယ်လက်အဝယ်ရှိတဲ့ ပြည်ကုလားပဲ

Tue, 07/31/2012 - 05:44 -- Anonymous (not verified)

ပြည်ကုလားပဲဈေးမှာ ယခင်တစ်ပတ်က တစ်တင်း ၂၃၃၀၀ ကျပ်နဲ့ အရောင်းအဝယ်ရှိပြီး၊ ယခုတစ်ပတ် မှာ ၂၄၅၀၀ ကျပ်ဈေးနဲ့ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ကုလားပဲဝင်ရောက်မှု အနေနဲ့ အဝင်နည်းလာခဲ့ပြီး လက်ကျန်များနဲ့သာ