ကုန္သြယ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဟြာေ၀းကိစၥကို ညႇိႏႈိင္းေရး လက္နက္အျဖစ္မသံုးရန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသတိေပး

Thu, 06/20/2019 - 05:37 -- admin_ygn

       ေပက်င္းတြင္ျပဳလုပ္သည့္  ကုန္ သြယ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီႀကီး အေမရိကန္ ေစ်းကြက္၀င္ေရာက္ေရးကိစၥကို  ေစ့စပ္ေရးလက္နက္တစ္ခုအျဖစ္  မသံုးရန္ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေ တာ္အမတ္ ႏွစ္ဦးက ထရမ့္အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဇြန္ ၁၃ ရက္တြင္  သတိေပးခဲ့ေၾကာင္း ေအ အက္ဖ္ပီသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ဤကိစၥမွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ က အမ်ဳိးသားေရးကိစၥအျဖစ္ ေဆာင္ ရြက္ရမည့္ကိစၥ ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း သတိေပးေျပာၾကားသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦး ျဖစ္ေသာ   ရီပတ္ဗလီကင္   အမတ္ မာကို႐ူဘီယိုႏွင့္ ဒီမိုကရက္ပါတီအမတ္ မတ္ ၀ါနာတို႔ႏွစ္ဦးစလံုးမွာ  အထက္ လႊတ္ေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေရးအတြက္  ဟြာေ၀း ကိရိယာမ်ားပိတ္ပင္ေရးကိစၥအားထရမ့္က အေလွ်ာ့ေပး လာမည္ကို စိုးရိမ္သူမ်ားတြင္ ပါ၀င္ၾကသည္။
        အေမရိကန္ေစ်းကြက္ႏွင့္ အေမ ရိကန္ကထုတ္လုပ္ေသာ နည္းပညာမ်ားအား ဟြာေ၀းကုမၸဏီကရယူျခင္းကို  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျပင္း ျပင္းထန္ထန္ကန္႔သတ္ထားသည္။အထူးသျဖင့္ 5G ၀ါယာလက္မ်ဳိးဆက္ သစ္ေစ်းကြက္အတြက္ အသံုးျပဳေသာ ကိရိယာမ်ားကို တ႐ုတ္ေထာက္လွမ္း ေရးလုပ္ငန္းသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးမည္ကို စိုးရိမ္မႈေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္ ကတည္းက ကန္႔သတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ဆက္သြယ္ေရး အေျခ ခံ အေဆာက္အအံုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဟြာေ၀းကိရိယာမ်ားကို  အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမိုက္ကယ္ပြန္ပီယိုႏွင့္  အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရး ကိုယ္စားလွယ္  ေရာဘတ္လိုက္သိုင္ဇာ တို႔ထံေပးပို႔ေသာစာတြင္ ႐ူဘီယိုႏွင့္ ၀ါနာတို႔က ေဖာ္ျပထားသည္။

 

စံမီေအာင္

International Trade News

Pages