ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝး

Thu, 06/20/2019 - 03:42 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔ (၁၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ညီလာခံခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝးသို႔ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကိုအားေပးျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠဌ၊ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages