ကုန်စည်ပြပွဲနှင့်ကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာနများဌာနခွဲ၏ ဆောင်ရွက်နေသည့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

Wed, 11/25/2015 - 13:49 -- dotadmin

၁။    ပြည်တွင်းကုန်စည်ပြပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် ကုန်စည်ပြပွဲကျင်းပခွင့်ပြုခြင်း၊ ပြပွဲတွင် ပြသမည့် ကုန်ပစ္စည်းများ ယာယီတင်သွင်း/တင်ပို့ခွင့်ပြုခြင်းနှင့် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

၂။    ပြည်ပကုန်စည်ပြပွဲများသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ သွားရောက်ပြသနိုင်ရေးအတွက် ပြပွဲတွင်ပြသမည့် ကုန်ပစ္စည်းများ ယာယီ်တင်ပို့/တင်သွင်းခွင့်ပြုခြင်း။

၃။    တရုတ်နိုင်ငံ၊ ကွန်ရှီးပြည်နယ်၊ နန်နင်းမြို့ရှိ ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်ရုံးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၄။    ပညာပေးသင်တန်းများ၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပရာတွင် ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၅။    AJC, AKC အပါအဝင် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်း၍ကုန်စည်ပြပွဲနှင့် ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေးကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း။ ပြည်ပနိုင်ငံများရှိ မြန်မာစီးပွားရေးသံမှူးများနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ လာရောက်ကျင်းပသော ကုန်စည်ပြပွဲများကို ကြီးကြပ်ခြင်း။

၆။    တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များရှိသတင်းဗဟိုဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ပြည်တွင်း/ပြည်ပကုန်သွယ်မှု သတင်းများဖြန့်ဝေရေးနှင့် ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း။

၇။       ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပတွင် အမြဲတမ်းပို့ကုန်ပြခန်းများ ထားရှိနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။