Harmonised System and Nomenclature

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္(၃) တြင္ Harmonised System and Nomenclature သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။