Trade Policy Review Follow- up Workshop က်င္းပျခင္း

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕(WTO)ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) ၏ ကူညီေထာက္ပံ႔ံမႈျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Lake Garden Hotel တြင္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၀) ရက္ေန႕မွ (၂၁) ရက္ေန႕အထိ Trade Policy Review Follow- up Workshop က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႕ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန အပါအ၀င္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း(၂၂) ခု လက္ေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာန/အဖြဲ႕အစည္း(၅၀) ခု တို႕မွ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူအရာထမ္း(၇၀) ဦး တို႕ ပါ၀င္တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါသည္။