ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွဳ

 တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိတ္ကြ်န္းစုေဒသႏွင့္ ေကာ့ေသာင္း ေဒသတို႔မွ ထြက္ရွိေသာ ငွက္သိုက္(အမဲ) Bird's Nest (Black)  မ်ားကို ဝယ္ယူ စုေဆာင္းၿပီး ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ကုန္အမယ္ သစ္အျဖစ္ ေဈးကြက္ရွာေဖြတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားေဈးႏႈန္း မွာ တစ္ကီလို ဂရမ္လွ်...

ျပည္တြင္းေရႊေဈးႏႈန္းသည္  ႏွစ္ဆန္းပိုင္းအတြင္း ေဈးအတက္အက်ျဖစ္ ေပၚခဲ့ၿပီး ေဈးအနည္းငယ္ျပန္က်လာေၾကာင္း  သတင္းရရွိသည္။၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူးကာလအတြင္း အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၄၈၀ဝ၀ရွိခဲ့ရာ မွ  ဇန္နဝါရီလပထမပတ္တြင္ေတာ့ က်ပ္ ၁၀၄၅၀ဝ၀သို႔ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
''ျပည္တြင္းေရ...

     ေလွ်ာ္ျဖဴပင္(ေခၚ) ေဆးကုလားမပင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ သဘာဝအေလ်ာက္ ေပါက္ေရာက္ သလို ယခုအခါ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသ ႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ စီးပြားျဖစ္  ဧကဖြဲ႕စိုက္ပ်ိဳး လာၾကၿပီး ထြက္ရွိလာေသာ ေလွ်ာ္ျဖဴအေစး(ေခၚ)  ေ...

       ဗီယက္နမ္   သီဟိုဠ္အသင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ျပည္တြင္းသီဟိုဠ္ လုပ္ငန္းသည္လာမည့္ႏွစ္တြင္  သီဟိုဠ္ ေစ့ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေရာင္း ဝယ္မႈတို႔တြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ဆက္ လက္ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိလိမ့္မည္ဟု သိရွိ ရပါတယ္။ယခုအခ်ိန္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊  မတ္ လမွ ဧၿပီလတိုင္ေအာင္ ေဈးႏႈန္းမ်ား မွာ ေျပာင္းလဲမႈမရွိဘ...

လူသားသက္ရွိသတၲဝါတို႔၏   စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး အတြက္ သစ္ပင္သီးႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးလာၾကရသည္။ သစ္ပင္ သီးႏွံမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးလာရေလေလ သစ္ပင္သီးႏွံမ်ားႏွင့္ အတူ ဖြားဘက္ေတာ္အျဖစ္  ေပၚေပါက္လာ သည္မွာ သစ္ပင္ သီးႏွံဖ်က္ဆီးသည့္ပိုးမႊားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သီးႏွံသစ္ပင္မ်ား ကို ပိုးမႊားဖ်က္ဆီးသျဖင့္ ဆံုး႐...

     ျမန္မာႏိုင္ငံသည္မည္သည့္သီးႏွံမ်ိဳးကိုမဆို စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ သည့္ေရေျမေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားေပါမ်ားမႈတို႔ေၾကာင့္  စီးပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာအလုပ္အကိုင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ မိမိ ေဒသထြက္အရင္းအျမစ္ကို အေျခခံ၍  နည္းပညာ ကိုအေျခ ခံၿပီး   တန္ဖိုးျမႇင့္ထု...

   ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သကဲ့သို႔ ျမန္မာ့ေရေျမ သဘာဝ သည္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ျဖစ္ထြန္းသည့္ ရာသီဥတုရရွိပါသည္။ သို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသအႏွံ႔အျပားသည္ ေဒသအလိုက္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းသည့္ သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးထုတ္ လုပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဥပမာ-ဧရာဝတီတိုင...

    မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ၾကက္သြန္ေဈးကြက္တြင္ ၾကက္သြန္နီေဈးက်ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး လက္လီသမား မ်ားသာအဝယ္ရွိေၾကာင္း ေရာင္းဝယ္သူမ်ားထံက သိရသည္။''ယခုတစ္ပတ္မွာ ၾကက္သြန္နီလက္လီအဝယ္ရွိ္တယ္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ပြင့္ျဖဴ၊ မေကြးဘက္ ကလည္း ဝယ္တယ္။ ယခုနယ္ၾကက္သြန္ဥႀကီးရယ္မဟုတ္ေတာ့ဘူး အမ်ိဳးအစားစံုေအာင...

      မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕    ပဲေဈးကြက္မွာ ကုလားပဲ လက္က်န္ အနည္းငယ္ရွိေပမယ့္ ခြဲျခမ္းစက္မ်ားကအဝယ္ရွိေနတာေၾကာင့္ တစ္ရက္အိတ္၂၀ဝ နီးပါးေရာင္းရေၾကာင္းသိရသည္။ခြဲျခမ္းစက္သမားမ်ားက  ကုလားပဲကိုႀကိတ္ခြဲၿပီး  အလွဴအတန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကသလို ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊   နတ္ေမာက္၊   မေကြးကိုတင္ပို႔တ...

၂၀၁၈-၂၀၁၉ တြင္ေတာင္ငူခ႐ိုင္အတြင္း၌ ဧည့္မထမိုး(စပါး)ေဈးႏႈန္းအတက္အက် ပံုမွန္သာရွိေနေၾကာင္း၊ ယခင္ သီတင္းပတ္က ဧည့္မထမိုး (စပါး) တင္း ၁၀ဝလွ်င္ က်ပ္ ၅၁၀ဝ၀ဝ မွ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ က်ပ္ ၅၃၀ဝ၀ဝ ခန္႔ရွိ၍ က်ပ္ ၅၀ဝ၀ ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္လာၿပီး စပါးအသစ္အေရာင္း အဝယ္ေအးေနေၾကာင္း သိရပါသည္။ဆန္ေဈးႏႈန္းမွာလည္း ယခင္သီတင္း...

Pages