ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွဳ

        လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလကုန္တြင္ စပါး အေျခခံေစ်းႏႈန္းကို သတ္မွတ္ အဆိုျပဳ တင္ျပေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ထား လုပ္ ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန႐ုံးတြင္ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္ နံနက္ ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဆန္စပါးေစ်းကြက္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းဆိုင္ရ...

    ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီ မ်ားျပားလာေစရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အကူအညီ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သို႔ ကူညီေပးရန္ အတြက္ စက္တင္ဘာ  ၁ ရက္ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိဗိုတယ္ဟိုတယ္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ YSX Expo 2019 ပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့ျခင...

        စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ကုန္သြယ္ ေရး ဦးစီးဌာန ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္႐ံုး(မႏၱေလး)၌ ကုန္သြယ္မႈအေျခခံ သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၉) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကုိ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီ တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။သင္တန္းဆင္းပြဲတြင္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန  ကုန္သြယ္မႈ ပညာေပးေရးဌာနခြဲမွ ၫႊန္ၾက...

     လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္  ပုဂၢလိကက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္  အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မံုရြာၿမိဳ႕  Win Unity  Hotel ၌ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ တစ္ရက္တာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္  ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါ...

    ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ပါ အခ်က္ မ်ားအား update ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ သတင္းလႊာ (၄/၂၀၁၉)ျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္အသိ ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အဆိုပါအသိေပးခ်က္အရ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီး ဌာနအေ...

      စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးကို အေျခခံသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ားကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၌ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိကဲ့သို႔ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ပါက လယ္ယာ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ...

      လယ္ယာက႑ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑ ပါ၀င္သည့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ က်ပ္ ၂၅ ဘီလီယံေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ျပဳလိုက္ ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔စင္လြင္က...

      ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စပါးကိုစိုက္ပ်ဳိး၊ ဆန္ကိုစား၊ ျပည္ပ၀င္ေငြအတြက္ ဆန္ကို ျပည္ပတင္ပို႔ခဲ့သည္မွာ ၁၉၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက ထဲက ဆိုလွ်င္ မွားမည္မထင္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပဆန္တင္ပို႔မႈသည္ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္  ၁၉၄၈ ခုႏွစ...

   စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ ေရးအဖြဲ႕  ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ  ကုန္ သြယ္မႈဗဟုိဌာနက ႀကီးမွဴး၍ သစ္သီး၀လံ မ်ား ျပည္ပေစ်းကြက္ တုိးျမႇင့္တင္ပုိ႔ႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာကုန္သြယ္မႈဗဟုိဌ...

        စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မံုရြာၿမိဳ႕ Glorious Monywa  Hotel ၌ ၾသဂုတ္ ၂၁  ရက္က အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ DaNa Facility တို႔ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး၀န္းက်င္ၫႊန္းကိန္း (Myanmar Business Envi-ronment Index - MBEI) စာတမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းျခင္း အခမ္းအနားသ...

Pages