ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ ၁၄း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးေဇာ္မင္း၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဝန္ၾကီးရ...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ ၁၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္္ KNU/ KNLA PEACE Council (ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ) မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာရင္နု ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဝန္ၾကီးရံုး၊...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ ၁၄း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ညီလာခံခန္းမ၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ (ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ) ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အရက္၊ ဘီယာ တင္သြင္းျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းသို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္ အမွာ...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ ၁၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ WTO မွ ကုန္သြယ္မႈမူ၀ါဒကၽြမ္းက်င္သူ မ်ားျဖစ္သည့္ Dr. Launga Mukela Faustin ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ ၀၉း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္၊ Horizon Lake Views Resort Hotel ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ “Workshop on Trade Policy Reviews” အစည္းအေ၀းသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္...

Pages