ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ႏွစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ၾကာသပေတးေန႔တိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Thursday Talk ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမတ္ႏိုးက“ ယွဥ္ျပိဳင္မွဳဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ” ေခါင္း...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ ၁၄း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္္ Myanmar Investors Development Association မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ ၁၆း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္္ ေပက်င္းျမိဳ႕အေျခစိုက္ လစ္သူေယးနီးယားႏိုင္ငံသံရံုးမွ သံအမတ္ၾကီးျဖစ္သူ H.E. Ms. Ina Marciulionyte ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆ...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ ၁၆း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ လင္ခ်န္းျမဴနီ စပယ္ျပည္သူ႔အစိုးရ ဒုတိယျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ Mr. Lu Zhihua ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝခန္းမ၌ လက္ခ...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ ၁၅း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းသည္ EUROCHAM Myanmar မွ Automotive Advocacy Officer ျဖစ္သူ Mr.Carlo Chiozzi ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

Pages