ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ (၀၉:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ညီလာခံခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီ ပထမအၾကိမ္လုပ္ငန္းညွိႏႈိုင္းအစည္းအေဝးသို႔ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီဥကၠဌ၊ ဒုတိ...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ (၀၉:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ PARK ROYAL HOTEL ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈက႑ဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ အလုပ္ရံုေ ဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ (၁၅:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယႏိုင္ငံသံအမတ္ၾကီး H.E Mr. Saurabh Kumar ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁)၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ (၀၉:၁၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ မဲေခါင္-ဂ်ပန္ ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွစ္-၂၀၁၉ အခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

Request For Expression of Interest

Client:Department of Trade, Ministry of Commerce (MoC)

Country: Republic of the Union of Myanmar...

Request for Expression of Interest

Client:Department of Trade, Ministry of Commerce (MoC)

Country: Republic of the Union of Myanmar...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔ (၁၅:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီး ဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ရွိ German Development Cooperation (GIZ) ရံုးမွ Co- Director ျဖစ္သူ Ms. Wilasinee Poonuchaphai ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရ...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔ (၁၆:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္ မာႏိုင္ငံေတာ္ သံအမတ္ၾကီးျဖစ္သူ ဦးမ်ိဳးသန္႔ေဖအား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ(၂)၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

Pages