ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ၊ M Gallery Hotel ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ 10th Meeting of Myanmar-Viet Nam Joint Committee on Trade သို႔ စီးပြားေ ရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ (၀၉:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ ၾကီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္ (၅၂)၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဝန္ထမ္းစြမ္းေဆာင္ ရည္ျမွင့္တင္ေရး(အရာထမ္း) သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၉) သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး...

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

 

စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာနွစ္အတြက္ “ Website ၊ Application ၊ Online Service လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား” အတြက...

လက္လီ/လက္ကားေရာင္းခ်ခြင့္ မွတ္ပုံတင္ေလၽွာက္ထားရန္ကိစၥ

၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္္ေန႔၊ နံနက္ (၀၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ႏွစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ၾကာသပေတးေန႔တိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Thursday Talk ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးခိုင္ဝင္းက “MOC Perspectives on E-Commerce...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ (၁၅:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ Oxford Business Group in Myanmar မွ Country Director ျဖစ္သူ Ms. Mila Dimitrova ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည္ခန္းမ(၁)၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ (၁၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ METRO Wholesale Myanmar Ltd မွ Commercial Director ျဖစ္သူ Mr. Hyacinthe Cloarec ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည္ခန္းမ(၂)၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

Pages