ႏုိ္င္ငံတကာ ေရာ္ဘာေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေရာ္ဘာေစ်းႏႈန္းၿငိမ္သက္

Fri, 03/17/2017 - 07:59 -- admin_ygn

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္မွ မတ္ ၃ ရက္အထိ သီတင္းပတ္ အတြင္း မူဆယ္ (၁၀၅) မုိင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၉၂၄ သန္းဖိုးရွိ ေရာ္ဘာတန္ ၂၀၁၃ တန္ခန္႔ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အနက္RSS1 ၁၁၆ တန္ေက်ာ္၊ RSS3  ၁၅၄၈ တန္ေက်ာ္၊MSR 20 ၃၃၂ တန္နဲMSR 50 ၁၆ တန္ ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုညဒသမ ၆၉၆ သန္းဖိုးရRSS1 ၄၃၄ တန္ခန္႔နRSS3၁၇ တန္ေက်ာ္၊ ၿမိတ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုညဒသမ ၂၀၆ သန္းဖိုးရMSR 20 ၀ ၁၂၅ တန္ေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ရာ စခန္းအားလံုးမွ စုစု ေပါင္း တင္ပို႔မႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၈၂၆ သန္း ဖိုးနဲ႔ တန္ခ်ိန္ ၂၅၈၉ ေက်ာ္ျဖစ္ ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္က ၄၃၈၂ တန္ေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုတစ္ပတ္မွာ ၈၉၃ တန္ေလ်ာ့နည္း တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းမွာ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉ ဒသမ ၀၈၇ သန္းဖိုးရွိ ေရာ္ဘာ အမ်ိဳးအစားစံု ၁၁၇၅၂ တန္ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ အနီးစပ္ဆံုး ကာလျဖစ္တဲ့ ဇန္န၀ါရီလက ေရာ္ဘာ ၁၃၅၀၀ တန္ေက်ာ္ တင္ပို ႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုလမွာ ၁၇၄၉ တန္ ေလ်ာ့နည္းတင္ပို႔ ခဲ့ပါတယ္။ ယခုလမွာ ေရာ္ဘာတင္ပို႔မႈ ေလ်ာ့နည္းသလို ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းပိုင္းက တက္ခဲ့တဲ့ ေရာ္ဘာေစ်းဟာလည္း ယခုတစ္ပတ္မွာ ျပန္က်သြားပါတယ္။ မူဆယ္ ကုန္စည္ဒိုင္ရဲ႕RSS3 ေစ်းမွာ တစ္တန္ကို က်ပ္ ၂၇ ဒသမ ၁၆ သိန္းနRSS 5  မွာ တစ္တန္ကို က်ပ္ ၂၆ ဒသမ ၁၉၇ သိန္းျဖစ္ပါ တယ္။ ယခင္တစ္ပတ္ေစ်းထက္ တစ္တန္ကို က်ပ္ ၁၄၀၀၀ ေစ်းက်ပါတယ္။ပင္လယ္ေရေ ၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္မွ မတ္ ၄ ရက္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄၇၂ သန္းဖိုးရွိ ေရာ္ဘာ ၇၇၄ တန္ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အနက္ မေလးရွားႏုိင္ငံသRSS 3 ၅၀၅ တန္၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသိုMSR 20 TSR ၉၈ တန္၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံသို ့ MSR 20 TSR  တန္ေက်ာ္၊ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသRSS 3တန္ ၄၀ တင္ပို႔ခဲ့ ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္က ၈၈၇ တန္ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုတစ္ပတ္တင္ပို႔မႈတြင္ ၁၁၃ တန္ေလ်ာ့က်ခဲ့ပါတယ္။ ေဖေဖာ္ ၀ါရီ တစ္လလံုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၅၄၃ သန္းဖိုးရွိ ေရာ္ဘာ ၃၇၀၁ တန္ေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ အနီး စပ္ဆံုး ဇန္န၀ါရီလက ေရာ္ဘာ ၄၁၄၇ တန္ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ အတြက္ ယခုလမွာ ၄၄၆ တန္ ေလ်ာ့နည္းတင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။
ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ ေရာ္ဘာတန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းေက်ာ္ကို ေလလံပစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ေရာ္ဘာေစ်း က်ဆင္း ခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာ႔ေရာ္ဘာေစ်းကိုေတာ့ ယခင္တစ္ပတ္က ေစ်းအတိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းက ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
ယဥ္ယဥ္ေအး