၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အဓိကပင္လယ္စာပို့ကုန္ ႏွစ္မ်ဳိးအျဖစ္ ပုစြန္ႏွင္႕ ငါးခူအား ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသတ္မွတ္

Fri, 03/17/2017 - 06:52 -- admin_ygn

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြက္ အဓိကပင္လယ္စာပို႔ကုန္ ႏွစ္မ်ဳိး အျဖစ္ ပုဇြန္ႏွင့္ ငါးခူအား သတ္မွတ္ထား ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိး ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန၏ ေျပာၾကား ခ်က္ ကုိ ဆင္ဟြာသတင္း ဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရွိရသည္။
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းအား အရွိန္အဟုန္ျမင့္ျမင့္ က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ရန္ ဦးတည္ခ်က္ ျဖင့္ ပုစြန္ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ရန္ ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္းကို ဟက္တာခုနစ္သိန္းမွ ရွစ္သိန္း အထိ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပထမ ႏွစ္လတြင္ ပုစြန္တန္ခ်ိန္ ေလးေသာင္းေလးေထာင္ခန္႔ ထြက္ရွိခဲ့ရာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ အထြက္ ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ငါးခူေမြးျမဴထုတ္ လုပ္မႈတြင္ ဗီယက္ နမ္ႏုိင္ငံသည္ အေရအတြက္ရာ အရည္ အေသြးကိုပါ အဓိကထားေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ တြင္ ငါးခူတင္ပို႔မႈေစ်းျမင့္တက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ႏွင့္ အီးယူ ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ ငါးခူတင္ပို႔မႈမွာ အခက္ အခဲႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ္လည္း တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံမွ ငါးခူ၀ယ္ယူရန္ ကုန္အမွာစာမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။
ဗီယက္နမ္၏ စုစုေပါင္းငါးခူေမြးျမဴ ေရး ဧရိယာသည္ ဟက္တာ ၂၁၅၀ ေက်ာ္ အထိရွိၿပီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပထမ ႏွစ္လအတြင္း ငါးခူတန္ခ်ိန္စုစုေပါင္း တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္း ထြက္ရွိၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ ၁ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမွ ထုတ္ျပန္ေသာ တရား၀င္စာရင္းဇယားမ်ား အရ သိရွိရသည္။
ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး ႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဗီယက္ နမ္ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ႏွစ္လအတြင္း ေရထြက္ကုန္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၄၄ သန္းဖိုး တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

စႏၵာထြန္း (TTI)

 

Border Trade News

Pages