ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္CITIC Group ဥကၠဌ ျဖစ္သူ Mr. Chang Zhenming ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Fri, 04/21/2017 - 08:03 -- adminDep

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၂၁ ရက္ေန႔၊ ၁၂:၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနုိင္ငံ၊ CITIC Group ဥကၠဌ ျဖစ္သူ Mr. Chang Zhenming ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages