ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္္ ဓာတ္ေျမႀသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးမ်ား တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းပြဲ သို႔တက္ေရာက္

Mon, 01/09/2017 - 04:19 -- adminDep

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔ (၀၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားနွင့္ စက္မွဳလက္မွဳ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဓာတ္ေျမႀသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးမ်ား တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းပြဲ သို႔တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages