ျပည္တြင္းသုိ့ဆိုင္ကယ္မ်ားပိုမိုတင္သြင္း

Mon, 03/13/2017 - 07:34 -- admin_ygn

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္မွ မတ္လ ၃ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၄၂၃ သန္းတန္ဖိုးရွိ ဆုိင္ကယ္မ်ိဳးစံု ၁၂၁၆၁ စီးကုိတင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္က ၁၁၉၀၂ စီး တင္သြင္းခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုတစ္ပတ္မွာ ၂၅၉စီး ပိုမို တင္သြင္းႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခုတစ္ပတ္မွာ ကန္ပုိက္တီကုန္သြယ္ ေရးစခန္းမ်ားမွ ဆုိင္ကယ္တင္သြင္းမႈမရွိေသာ္လည္း မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ပုိမို တင္သြင္းခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
တင္သြင္းမႈကုိၾကည့္ပါက မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၂၈၉ သန္းတန္ဖိုးရွိ ဆုိင္ကယ္ ၁၀၈၃၁ စီး၊ ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၁၂၃ သန္းတန္ဖိုးရွိ ဆိုင္ကယ္ ၁၃၂၁ စီး၊ တမူး ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၀၁၁ သန္းတန္ဖိုးရွိ ဆိုင္ကယ္ ၉ စီးကုိ တင္သြင္းခဲ့တယ္လို႔ သတင္းရရွိပါတယ္။    

    ခင္မိုးသူ

 

Border Trade News

Pages