မႏၱေလး-အုန္းေခ်ာေဒသထြက္ နဂါးေမာက္သီး မ်ားစမ္းသပ္တင္ပို့ေရးမွ/တိုးျမႇင့္တင္ပို႔ ေရးဆီသို့

Wed, 06/29/2016 - 03:57 -- dotadmin
မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ရွိ အေရွ႕ေျမာက္တံခါး သစ္သီပြဲ႐ံုသို႔ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ သရက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားမ်ားနဲ႔အတူ နဂါးေမာက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားတစ္စီး၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ၎ နဂါးေမာက္ သီး မ်ား သည္ မႏၲေလးတိုင္း၊ ပုသိမ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ အုန္းေခ်ာေဒသရွိ ထြန္းေတာက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ၿခံမွထြက္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ဘက္မွ ေစ်း ကြက္စမ္းသပ္ရန္ အတြက္ မွာယူ(၀ယ္ယူ)ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ နဂါးေမာက္သီးဖာ ၅၀၀ အားတ႐ုတ္ဘက္မွအမွာ ရွိ၍သစ္သီးၿခံရွင္ ကိုယ္တိုင္တင္ပို႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ နဂါးေမာက္သီးမ်ားအား စကၠဴဂ်ပ္ဖာမ်ားျဖင့္ တစ္ဖာလွ်င္ အလံုးညီအသီး၂၄လံုးထည့္ၿပီး ရွစ္ကီလို အေလးခ်ိန္ ရွိေၾကာင္း၊ မႏၲေလး-အုန္းေခ်ာမွ မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္အထိ သယ္ယူခမွာရွစ္ကီလို၀င္ တစ္ဖာလွ်င္ ကားခ တစ္ေထာင္က်ပ္ ေပးရေၾကာင္း၊ သစ္သီးပြဲ႐ံုတြင္ ကား အတင္/အခ် တစ္ဖာလွ်င္ အလုပ္သမားခ ၂၀ က်ပ္အား ကုန္သည္မွေပးရေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္စမ္းသပ္ရန္အတြက္ စတင္တင္ပို႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ဘက္မွ ပံုမွန္၀ယ္လက္၊ ပံုမွန္ေစ်းကြက္ မ်ားရွိလာပါက မိမိဘက္မွတင္ပို႔ရန္ နဂါးေမာက္သီးမ်ား အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း သစ္သီးပြဲ႐ံုမွ စံုစမ္းသိရွိရပါသည္။ နဂါးေမာက္သီးလိုင္စင္ေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္ကီလိုလွ်င္ သုည ဒသမ ၄ ေဒၚလာရွိၿပီး ဇြန္၁၇ ရက္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၆၀၀ တန္ဖိုးရွိ နဂါးေမာက္သီး ၄ တန္အားတင္ပို႔ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ကုန္စည္ ဒိုင္ေစ်းတစ္ကီလိုလွ်င္ သုည ဒသမ ၈ ယြမ္မွ ၁ ဒသမ ၆ ယြမ္အထိ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ျပည္ပပို႔ကုန္အမယ္သစ္မ်ား တိုးျမႇင့္တင္ပို႔ရာတြင္ နဂါးေ မာက္သီးသည္လည္း အလားအလာေကာင္းေသာ သစ္သီး၀လံ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး တစ္ဖက္ႏိုင္ငံတြင္ စားသံုး ရန္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္ဘူးမ်ား၊စည္သြပ္ဘူးမ်ား ျပဳ လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ မႏၲေလး-အုန္းေခ်ာေဒသတစ္၀ိုက္ရွိ သစ္သီးၿခံမ်ားမွထြက္ရွိေသာ နဂါးေမာက္သီးမ်ားအား စမ္းသပ္ တင္ပို႔ေရးမွသည္ ေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္ေရးသို႔ဦးတည္ကာ ပိုမိုတိုးတက္ တင္ပို႔ႏိုင္ေရး ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးစားၾကပါ ရန္ ေရးသားတင္ျပ လိုက္ရပါ သည္။
 
Ref : ၾကည္ၾကည္ျမင့္-(မူဆယ္)