မူဆယ္မွ ခ်င္းေျခာက္တင္ပို့ၿပီး စစ္ေတြမွ ခ်င္းစုိတင္ပို့

Fri, 03/31/2017 - 08:29 -- admin_ygn

    မတ္ ၁၁ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္(၁၀၅)မုိင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁၇၈၇ တန္ဖိုးရွိ ခ်င္း ေျခာက္၁၇တန္ခြဲကုိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ရွိ စစ္ေတြကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွခ်င္းစုိ ခုနစ္တန္ကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔လည္းေကာင္း အသီးသီးတင္ပို႔ခဲ့ၾကပါတယ္။
ယခင္ရက္သတၱပတ္က မူဆယ္မွ  ခ်င္းေျခာက္ ၁၈ တန္ေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး စစ္ေတြမွ ခ်င္းစုိ ႏွစ္တန္တင္ပို႔ခဲ့လို႔ ယခုတစ္ပတ္ မူဆယ္မွ ခ်င္းေျခာက္ တစ္တန္ ေလ်ာ့နည္းတင္ပုိ႔ၿပီး စစ္ေတြမွ ခ်င္းစို ငါးတန္တင္ပို႔ခဲ့တာေတြ႕ရပါတယ္။ မူဆယ္မွာ ခ်င္းေျခာက္တစ္တန္ကို (ေငြလဲႏႈန္းအရ) မိမိဖက္ေပါက္ေစ်း ၁၆၉၃၂၀၀ က်ပ္ရွိၿပီး စစ္ေတြမွာခ်င္းစုိ တစ္တန္ ၁၀၃၃၂၉၆ က်ပ္ေစ်းရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
                                                                            

     ေမာ္ေမာ္ေအာင္

Border Trade News

Pages