ပဲပုပ္ဆီေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈႏွင့္အတူ မေလးရွားစားအုန္းဆီေစ်းႏႈန္း ငါးလအတြင္း အနိမ့္ဆံုးအထိ က်ဆင္း

Fri, 04/07/2017 - 07:30 -- admin_ygn

        အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု  ခ်ီကာဂိုကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ (Chicago Board of Trade-CBOT) ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဒါလီယံ ကုန္စည္ဒိုင္ (Dalian Commodity Exchange) တို႔တြင္ ပဲပုပ္ ဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းမႈေၾကာ င့္ ႏွစ္ရက္ၾကာ ျမင့္တက္ေနခဲ့ေသာ မေလးရွား စားအုန္းဆီႀကိဳေရာင္းေစ်းသည္ မတ္လ ၃၀ရက္ က ငါးလအတြင္း အနိမ့္ဆံုးေစ်းသို႔ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း မေလးရွားစတားအြန္လိုင္းသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ဘာဆာ မေ လးရွားကုန္စည္ဒိုင္ (Bursa Malaysia Derivative Exchange) တြင္ ဇြန္လအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေသာ စားအုန္းဆီ ႀကိဳေရာင္းေစ်း၏ အေျခခံစံထားေစ်းမွာမတ္ ၃၀ရက္ ေစ်းပိတ္ခ်ိန္က ၂ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ ႏႈန္း က်ဆင္းၿပီး တစ္တန္ကို ၂၆၅၉ ရင္းဂစ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၀၁ ဒသမ ၇၂)ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။
         စားအုန္းဆီေစ်းမွာ အနိမ့္ဆံုးအျဖစ္ တစ္တန္ကို၂၆၅၆ ရင္းဂစ္ႏႈန္းအထိ  ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ရက္ ေနာက္ ပိုင္းအနိမ့္ဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ စားအုန္းဆီေစ်းႏႈန္းမွာ ရက္သတၱပတ္အလိုက္ ၾကည့္ပါက ၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ရာ ဒုတိယေျမာက္ ရက္သတၱပတ္အျဖစ္ ဆက္တိုက္က်ဆင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ မတ္ ၃၀ ရက္ ေစ်း ပိတ္ခ်ိန္က ၂၅ တန္ရွိ အတြဲ ၅၈၆၃၁ တြဲရွိခဲ့သည္။ ပဲပုပ္ဆီေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းသည့္အ တြက္ စားအုန္းဆီ ေစ်းလည္း လိုက္ပါက်ဆင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းခ်ီကာဂိုကုန္သြယ္ ေရးဘုတ္အဖြဲ႕ရွိ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ရည္ညႊန္းၿပီး ကြာလာလမ္ပူ အေျခစိုက္ ႀကိဳေရာင္းႀကိဳ၀ယ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသူ ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာသည္။
        မတ္လ ၃၀ ရက္ ေန႔လယ္ပိုင္းက ေစ်းႏႈန္းမ်ား ထပ္မံ က်ဆင္းရျခင္းမွာ ဒါလီယံကုန္စည္ဒိုင္တြင္ ပဲပုပ္ဆီေစ်း က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း အျခားကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ ထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္တက္သည့္အတြက္ စား အုန္းဆီေစ်းမွာ ထပ္မံက် ဆင္းလာဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွား စားအုန္းဆီထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရက  ထုတ္ျပန္ေတာ့မည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ရည္ၫႊန္းၿပီး သူက ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္မႈႏႈန္း မွာမူ မေရမရာရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အျခားဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ စားသံုးဆီေစ်းကြက္မ်ားကို ၾကည့္ပါက CBOT တြင္ ပဲပုပ္ဆီေစ်းက သုည ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းၿပီး ဒါလီယံကုန္စည္ဒိုင္ရွိ ပဲပုပ္ဆီ၏ စက္တင္ဘာလ စာခ်ဳပ္ေ စ်းႏႈန္းမွာ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိပင္ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ကမၻာ့ဟင္းရြက္ဆီေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းကြက္ေ၀စုရရွိ ေရးအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရသည့္အတြက္ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း စားအုန္းဆီေစ်း ႏႈန္းမ်ားမွာ ပဲပုပ္ဆီေ စ်း ႏွင့္အတူ လိုက္ပါ၍အတက္အက်ရွိခဲ့သည္။

 

ဥာဏ္တင္

International Trade News

Pages