ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီနွင့္ လုုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ား ညွိႏွဳိင္းအစည္းအေဝးသို႔ ဒုတိယသမၼတ(၁) တက္ေရာက္

Fri, 04/21/2017 - 07:41 -- adminDep

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၂၁ ရက္ေန႔၊ ၀၉: ၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ညီလာခံခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာ္မတီနွင့္ လုုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ား ညွိႏွဳိင္းအစည္းအေဝးသို႔ ဒုတိယသမၼတ(၁) တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages