ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ေျပာင္းပိုမိုတင္ပို့

Fri, 03/31/2017 - 08:27 -- admin_ygn

     ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၂ ရက္မွ ၁၈ ရက္အထိ သီတင္းတစ္ပတ္အတြင္း ပင္လယ္ ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁၅၃ သန္း တန္ဖိုးရွိ ေျပာင္း တန္ခ်ိန္ ၆၃၇၀ တင္ပို႔ခဲ့ရာ ျမန္မာ့ေျပာင္းကုိ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသို႔ ၄၇၂၂ တန္၊ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံသုိ႔ ၈၀၈ တန္ေက်ာ္နဲ႔ မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ႔ တန္ ၈၄၀ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ တစ္ပတ္က ၃၉၃၁ တန္တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုတစ္ပတ္ မွာ ၂၄၃၉ တန္တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ ပါတယ္။ ေျပာင္းပိုမိုတင္ပုိ႔ႏုိင္ရျခင္းမွာ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ယခင္တစ္ပတ္က ၃၀၆၉ တန္တင္ပို႔ခဲ့ရာမွ  ယခုတစ္ပတ္မွာ ၄၇၂၂ တန္ တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းနဲ႔ ယခင္တစ္ပတ္က တင္ပုိ႔ႏုိင္ျခင္းမရွိတဲ့ စင္ကာပူႏုိင္ငံသုိ႔ ၈၀၈ တန္ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ တယ္။ ယခုတစ္ပတ္ျမန္မာ့ေျပာင္း ၤဥႀ ေစ်းမွာ တစ္တန္ကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၀ မွ ၂၀၀ ရွိေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္ရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံဟာ ျမန္မာ့ေျပာင္းကုိ ႏွစ္စဥ္တန္ခ်ိန္ အေျမာက္ အျမား ၀ယ္ယူလ်က္ရွိတဲ့ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။             
          ယဥ္ယဥ္ေအး