ထိုင္းကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း တင္ပို့မႈက်ဆင္း

Mon, 03/13/2017 - 07:33 -- admin_ygn

ျမန္မာ-ထုိင္းနယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္နဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္မွ မတ္လ ၃ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၀၉၅ သန္းတန္ဖိုးရွိ ေရထြက္ကုန္မ်ိဳးစံု ၅၉၄၇ တန္ကို တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္က ၆၃၄၂ တန္တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အတြက္ ယခု တစ္ပတ္မွာ ၃၉၅ တန္ေလ်ာ့နည္းတင္ပို႔ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ယခုကဲ့သုိ႔ တင္ပို႔မႈေလ်ာ့နည္းခဲ့ရျခင္းမွာ ၿမိတ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း မ်ား ပုိမုိတင္ပုိ႔ႏုိင္ေသာ္လည္း ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္နဲ႔ ေကာ့ေသာင္းကုန္ သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ေရထြက္ကုန္မ်ား တင္ပို႔မႈ ေလ်ာ့နည္းခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
တင္ပို႔မႈကုိၾကည့္ပါက ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၁၂၅ သန္းတန္ဖိုးရွိ ေရထြက္ကုန္ငါးမ်ိဳးစံု၊ ကဏန္း၊ ပုစြန္ တန္ ၉၀ ခန္႔၊ ၿမိတ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၀၉၅ သန္းတန္ဖိုးရွိ ငါးမ်ိဳးစံု၊ ငါးမႈန္႔၊ ပုစြန္၊ ကဏန္း၊ ကင္းမြန္၊ ငါးအသားလႊာ၊ ေရခူေျခာက္၊ ငါးေျခာက္၊ ေအးခဲငါးအသားလႊာ ၂၃၇၅ တန္၊ ေကာ့ေသာင္း ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈၇၅ သန္းတန္ဖိုးရွိ ငါးမ်ဳိးစံု၊ ကင္းမြန္၊ ပုစြန္၊ ေရဘ၀ဲ၊ ကဏန္း၊ အျခား ေရထြက္ကုန္ ၃၄၈၂ တန္ တင္ပို႔ႏုိင္တယ္လုိ႔ သတင္းရရွိပါတယ္။             
ခင္မိုးသူ

 

Border Trade News

Pages