တ႐ုတ္ႏွင္႕အေမရိကန္တုိ့ ပထမအႀကိမ္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေမွ်ာ္လင္႕

Wed, 04/05/2017 - 08:38 -- admin_ygn

        လာမည့္ ဧၿပီလ၌ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔သည္ ပထမအႀကိမ္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းက်င္းပရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး အေသးစိတ္အစီအစဥ္ကုိ ဆက္လက္ အတည္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရိွရပါသည္။  ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး၀မ္ရီက ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ဘက္သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ပဋိပကၡႏွင့္ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေတြ႕မႈကို ေရွာင္ရွားျခင္း၊ အျပန္အ လွန္ နားလည္မႈႏွင့္ ေလးစားမႈကုိအေျခခံ၍ ဆက္ဆံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းထားပါသည္။
       အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Rex Tillerson သည္ ၎၏ ပထမဆံုးအာရွခရီးစဥ္အျဖစ္ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေမလ  ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ရာ သမၼတရွီက်င့္ ဖ်င့္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီခခ်န္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္ ယန္က်န္းခ်ိ၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀န္ယီတို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္သည္။အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ထရမ့္အစုိးရလက္ထက္ တ႐ုတ္ ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္း အစီ အစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြး မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

 

သႏၲာခုိင္၊ စီးပြားေရးသံမွဴး ျမန္မာသံ႐ံုး၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕

 

International Trade News

Pages