ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာ္ဦးသည္ ေဟာင္ေကာင္ကုန္သြယ္မႈဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာင္စီ၏ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Ms. Margaret Fong ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Thu, 03/16/2017 - 08:39 -- adminDep

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ ၁၄:၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာ္ဦးသည္ ေဟာင္ေကာင္ကုန္သြယ္မႈဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာင္စီ ၏ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Ms. Margaret Fong ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages