သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 07/04/2016

             မေလးရွားႏုိင္ငံသုံး ေငြေၾကးရင္းဂစ္ခုိင္မာမႈေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းတဲ့အတြက္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမင့္တက္လာခဲ့တဲ့ စားအုန္းဆီႀကိဳေရာင္းေစ်းကလည္း မတ္ ၃၀ ရက္ မွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ က်ဆင္းခဲ့ပါတ ယ္။ စားအုန္းဆီေစ်းႏႈန္းက ႏွစ္စမွ မတ္လအထိ  ကာလအတြင္း ၈  ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ တုိးတက္ခဲ့ၿပီး မတ္...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 27/04/2016

၂၁.၄.၂၀၁၆ ေနျပည္ေတာ္ ရံုးခ်ဳပ္ ရံုးအမွတ္ (၅၂) တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ပထမ၊ ဒုတိယ...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 07/04/2016

ဟုိပုံးေစ်းကြက္ကုိ၀င္တဲ့ ခ်င္းစုိကအေရာင္းအ၀ယ္ သိပ္မျဖစ္ လုိ႔ ေတာင္သူ ေတြ အေျခာက္အျဖစ္ သာျပဳလုပ္လာၾကပါတယ္။ ခ်င္း (စုိ) က ၀ယ္လက္ကုိ ေစာင့္ရင္းနဲ႔ အေရာင္းအ၀ယ္ မျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ ခ်င္း(ည့ံ)၊ ခ်င္း (ေကာင္း)ေတြကုိပါ တစ္ခါတည္းျပဳတ္ေျခာက္ လုပ္လုိက္ရတယ္လုိ႔ ေစ်းကြက္ကသိရပါတယ္။ အစုိေစ်းက

Post Date: 06/04/2016

          လား႐ိႈးေစ်းကြက္မွာ ဒီတစ္ပတ္ ေျပာင္းသီးႏွံကုိ တ႐ုတ္ ၀ယ္လက္က ၀ယ္လုိအားပုံမွန္ရွိသလုိ ေရာင္းသူကုန္သည္မ်ားကလည္း အေရာင္းမ်ားခဲ့ေၾကာင္း  သိရပါတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္ အေနျဖင့္ တစ္ပိႆာကုိ ၄၃၀ က်ပ္ေစ်းျဖ င့္ တစ္ပတ္အတြင္း ပိႆာခ်ိန္ ၁၁ သိန္းခန္႔ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

Post Date: 06/04/2016

        ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ  မတ္ ၁၉ ရက္မွ  ၂၅ ရက္တာကာလအတြင္း ကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၁၅၅ သန္းတန္ဖိုးရွိ  သီဟိုဠ္ေစ့ ၂၅ တန္ေက်ာ္ တင္ပို႔ႏ

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS