သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 23/05/2017

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္The Belt & Road Initiative  တြင္  အေမရိကန္အား ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္၏ အေတြ႕အႀကံဳနည္းပညာႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္ အအံုလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း  အေမရိကန္ႏိုင္ငံ...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 23/05/2017

ယင္းမာပင္ခ႐ိုင္၊ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရြာသာေက်းရြာႏွင့္ လိန္ကုန္းေက်းရြာ မ်ားသည္ ဆန္ေကာ၊ ဆန္ခါ ရက္လုပ္ ျခင္းလုပ္ငန္းကို စီးပြားျဖစ္လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးေကာင္း မြန္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ဆန္ေကာရက္လုပ္ျခင္း လုပ္ ငန္းတြင္ ၀ါးလံုးအဆစ္ျဖတ္ေတာက္ ျခင္း၊ ၀ါ...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 23/05/2017

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္(၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွတစ္ဆင့္ ေမ ၆ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ ရက္သတၱပတ္ အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅၃၉၀ တန္ဖိုးရွိ ေကာ္ဖီေစ့ ၅၁ တန္ေက်ာ္ကုိ  တင္ပို႔ခဲ့ရာ ယခင္တစ္ပတ္က တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ ၃၃ တန္ေက်ာ္နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၁၈ တန္ပုိမိုတင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေကာ္ဖီကုိ မႏၲ

Post Date: 17/05/2017

ျပည္(ပြဲ႐ံု) ေစ်းကြက္အတြင္းသုိ႔ ၾကက္သြန္ျဖဴအသစ္ေတြ ၀င္ေရာက္လာတာေတြ႕ရပါတယ္။ အစုိဓာတ္ရွိေနေပမယ့္ ေစ်းကြက္၀င္  အရြယ္အစားရွိၿပီး၊ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းတာေၾကာင့္လည္း အေရာင္းအ၀ယ္က် မသြားဘဲ ပံုမွန္ေရာင္း၀ယ္ေနတာေတြ႕ ရပါတယ္။ ၾကဴကုတ္စေရာ၊ ရွမ္းစပါ အသစ္ေတြခ်ည္း ၀င္ေရာက္လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ယခုတစ္ပတ္ ၾကက္သြန္ျဖဴေစ်းေတ

Post Date: 17/05/2017

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊   ျပည္ခ႐ိုင္အတြင္း သစ္သီး၀လံ ေစ်းကြက္သုိ႔ ေမလဆန္းမွစ၍ သရက္သီးမွည့္မ်ား စတင္ ၀င္ေရာက္လာတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ျပည္ခ႐ိုင္၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ျမေက်ာက္၊ ရင္ကြဲ၊ မခ်စ္စု၊ ဘုတ္ဆံုသီး စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း   ျမေက်ာက္သရက္သီး အထြက္ပုိမ်ားလို႔ ျပည္ေဒသရဲ႕  ေဒသထြ

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 29/06/2016
မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ရွိ အေရွ႕ေျမာက္တံခါး သစ္သီပြဲ႐ံုသို႔ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ သရက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားမ်ားနဲ႔အတူ နဂါးေမာက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားတစ္စီး၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ၎ နဂါးေမာက္ သီး မ်ား သည္ မႏၲေလးတိုင္း၊
Post Date: 24/06/2016

မႏၲေလးတုိင္းေဒသျကီး ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္ သည္ စပါး ၊ ပဲ နွမ္ ၊ျကက္သြန္ ၊ ငရုတ္အမ်ားဆံုး စိုက္ပိ်ုးေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ဆည္ ခရုိင္အတြင္း ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္သား ျမိ ု့နယ္မ်ားရွိ ေတာင္သူမ်ားသည္ ယခင္နွစ္က ထြက္နွုန္းေကာင္းျပီး ေစ်းေကာင္း ရရွိ သည့္ အတြက္ ယခုနွစ္မွာလည္း ငရုတ္သီးမ်ား ဆက္လက္ စိုက္ပ်ိုးျကသည္ကို

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS

 

On Facebook