သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 26/04/2017

         ဗီယက္နမ္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေငြအရင္းအႏွီး၊ စီမံခန္႔ ခြဲမႈ၊ နည္းပညာႏွင့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ထူေထာင္ ေရးတို႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ကမၻာ့ေစ်း ကြက္ႀကီးႏွင့္ ေပါင္းစည္းရန္ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ  ဗီယက္နမ္ရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား  စီးပြ...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 26/04/2017

        ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ  ပုသိမ္ထီးေစ်းကြက္မွာ ပြင့္ လင္းရာသီ၌ ပို၍အေရာင္းအ၀ယ္သြယ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ပင္လယ္ကမ္း ေျခေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ ေခ်ာင္းသာ/ ေငြေဆာင္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအနက္  ျပည္ပႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ ပုသိမ္ထီး လုပ္ငန္းကို ေန႔စဥ္နီးပါး လာေရာက္ ေလ့လာ၀ယ္ယူလ်...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 07/04/2017

   မတ္ ၁၈ ရက္မွ ၂၄ ရက္အထိ သီတင္းတစ္ပတ္အတြင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၄၄၉  သန္းတန္ဖိုးရွိ   ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂၃၉၁၀ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့အနက္ မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္  ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္မွ ငစိန္ဆန္တန္ ၁၅၀၊ ဧည့္မထဆန္ ၁၄၈၀၁ တန္၊ ခ်င္း ေရႊေဟာ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ ဧည့္မထဆန္ ၄၅ တန္၊ လြ

Post Date: 31/03/2017

    မတ္ ၁၁ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္(၁၀၅)မုိင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁၇၈၇ တန္ဖိုးရွိ ခ်င္း ေျခာက္၁၇တန္ခြဲကုိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ရွိ စစ္ေတြကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွခ်င္းစုိ ခုနစ္တန္ကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔လည္းေကာင္း

Post Date: 31/03/2017

     ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၂ ရက္မွ ၁၈ ရက္အထိ သီတင္းတစ္ပတ္အတြင္း ပင္လယ္ ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁၅၃ သန္း တန္ဖိုးရွိ ေျပာင္း တန္ခ်ိန္ ၆၃၇၀ တင္ပို႔ခဲ့ရာ ျမန္မာ့ေျပာင္းကုိ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသို႔ ၄၇၂၂ တန္၊ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံသုိ႔ ၈၀၈ တန္ေက်ာ္နဲ႔ မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ႔ တန္ ၈၄၀ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 29/06/2016
မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ရွိ အေရွ႕ေျမာက္တံခါး သစ္သီပြဲ႐ံုသို႔ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ သရက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားမ်ားနဲ႔အတူ နဂါးေမာက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားတစ္စီး၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ၎ နဂါးေမာက္ သီး မ်ား သည္ မႏၲေလးတိုင္း၊
Post Date: 24/06/2016

မႏၲေလးတုိင္းေဒသျကီး ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္ သည္ စပါး ၊ ပဲ နွမ္ ၊ျကက္သြန္ ၊ ငရုတ္အမ်ားဆံုး စိုက္ပိ်ုးေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ဆည္ ခရုိင္အတြင္း ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္သား ျမိ ု့နယ္မ်ားရွိ ေတာင္သူမ်ားသည္ ယခင္နွစ္က ထြက္နွုန္းေကာင္းျပီး ေစ်းေကာင္း ရရွိ သည့္ အတြက္ ယခုနွစ္မွာလည္း ငရုတ္သီးမ်ား ဆက္လက္ စိုက္ပ်ိုးျကသည္ကို

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS

 

On Facebook