သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 26/10/2016

         ထိုင္းအစုိးရ၏ အသံုးစရိတ္မ်ား တိုးျမႇင့္မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိ ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမည္ဟု ယခင္က ခန္႔မွန္းခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ၃ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသုိ႔ ေရာက္ရွိမည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က တုိးျမႇင့္ခန္႔မွန္းခဲ့ပါသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတုိးတက္ျခင္း၊...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 26/10/2016

        တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဒါလီယံကုန္စည္ဒိုင္တြင္ ၿပိဳင္ဖက္ ဟင္းရြက္ဆီျဖစ္ေသာ ပဲပုပ္ဆီေစ်းႏႈန္း ေႏွးေကြးက်ဆင္း မႈႏွင့္ စားအုန္းဆီပို႔ကုန္၀ယ္လိုအား က်ဆင္းမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ စားအုန္းဆီေစ်း ျပန္လည္ က်ဆင္းလာခဲ့ေၾကာင္း ဘီရီေကာ္ဒါသတင္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။ ဘာဆာမေလးရွား (Bursa Malaysia...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 26/10/2016

         ေအာက္တိုဘာ ၈ရက္မွ ၁၄ရက္တာကာလအတြင္း ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ရွိ တာခ်ီလိတ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၉၈၉၀ တန္ဖိုးရွိ လက္ဖက္ေျခာက္ ၅၁တန္ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္တစ္ပတ္က ၁၃ တန္ သာ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ အတြက္ ယခုတစ္ပတ္မွာ လက္ဖက္ေျခာက္ ၃၈တန္ ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိတဲ့

Post Date: 26/10/2016

        ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္မွ ၁၄ ရက္အတြင္း ပို႔ကုန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၄ ဒသမ ၇၃၂ သန္း၊ သြင္းကုန္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၈ ဒသမ ၂၉၆ သန္း ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ စုစုေ ပါင္း ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာအေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၆၃ ဒသမ ဝ၂၈ သန္းရွိခဲ့ပါတယ္။ ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၃ ဒသမ ၅၆၄

Post Date: 25/10/2016

         ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ ကုန္ သြယ္ေရးဇုန္မွ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ သီတင္းပတ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၃၆၆ သန္းတန္ဖိုးရွိ ပရေဆးကုန္ၾကမ္း အမယ္ ၁၄ မ်ိဳးကို တန္ခ်ိန္ ၉၀ဝ ေက်ာ္အထိ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ ပရေဆးအမယ္ေတြကေတာ့ ေတာခ်င္း၊ ခ်င္းေျခာက္၊ ဆီးသီးေျခာက္

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 29/06/2016
မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ရွိ အေရွ႕ေျမာက္တံခါး သစ္သီပြဲ႐ံုသို႔ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ သရက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားမ်ားနဲ႔အတူ နဂါးေမာက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားတစ္စီး၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ၎ နဂါးေမာက္ သီး မ်ား သည္ မႏၲေလးတိုင္း၊
Post Date: 24/06/2016

မႏၲေလးတုိင္းေဒသျကီး ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္ သည္ စပါး ၊ ပဲ နွမ္ ၊ျကက္သြန္ ၊ ငရုတ္အမ်ားဆံုး စိုက္ပိ်ုးေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ဆည္ ခရုိင္အတြင္း ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္သား ျမိ ု့နယ္မ်ားရွိ ေတာင္သူမ်ားသည္ ယခင္နွစ္က ထြက္နွုန္းေကာင္းျပီး ေစ်းေကာင္း ရရွိ သည့္ အတြက္ ယခုနွစ္မွာလည္း ငရုတ္သီးမ်ား ဆက္လက္ စိုက္ပ်ိုးျကသည္ကို

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS

 

On Facebook