သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 12/09/2019

      တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းလိုေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္  ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံက စီစဥ္ေနသည္ဟု တာ၀န္ရွိ သူတို႔ကေျပာေၾကာင္း ႐ိုက္တာ သတင္းတြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။ တ႐ုတ္-အေမရိကန္  ကုန္သြယ္မႈစစ္ပြဲကို ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 12/09/2019

    ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီ မ်ားျပားလာေစရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အကူအညီ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သို႔ ကူညီေပးရန္ အတြက္ စက္တင္ဘာ  ၁ ရက္ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိဗိုတယ္ဟိုတယ္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ YSX Expo 2019 ပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့ျခင...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 12/09/2019

    ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔ခြင့္ရလာသည့္ စက္႐ုံ ေပါင္း ၂၅ ႐ံုအထိ ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။ “တင္ပို႔ခြင့္ရရွိၿပီး ေျခာက္လေ က်ာ္ၾကာတဲ့အထိ တင္ပို႔ ေရးအပိုင္းေတြမလုပ္ရင္ ထုတ္ပယ္ခံရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဇြန္လ အထဲထိ တင္ပို႔ခြင

Post Date: 12/09/2019

      ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ထြက္ရွိသည့္ သစ္ၾကားသီးေျခာက္မ်ားကို အိႏၵိယႏိုင္ငံစိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာနက စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ရန္ စိတ္၀င္စားမႈရွိသည့္အတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာစီးပြားေရးသံမွဴးႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ျမန္မာ့ သစ္ၾကားသီးေျခာက္ကို တင္သြင္းရန္ အလားအလာရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင

Post Date: 12/09/2019

      ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္မွ  ၃၀ ရက္အထိ   သီတင္းတစ္ပတ္ အတြင္းျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ   ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားျဖစ္ေသာ မူဆယ္(၁၀၅)မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၊ လြယ္ဂ်ယ္ႏွင့္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားမွ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ၂၅၄ သန္းတန္ဖုိးရွိဆန္တန္ခ်ိန္  ၈၉၀ ေက်ာ္တင္ပုိ႔ခဲ့ရာ မူဆယ္(၁၀၅)မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ မ

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 23/03/2018

မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၏ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္တင္ပို႔မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနႏွင့္ မူဆယ္ေဒသေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း စံုးစမ္းသိရွိ ရပါသည္။

ကၽြဲ၊ ႏြား (အရွင္) မ်ားအား တစ္ဖက္ႏိုင္ငံဝယ္လက္မ်ားမွ တိရစာၦန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေရးစခန

တိုင္ၾကားမႈပံုစံ (ပံုစံ-၁)

Tue, 12/18/2018 - 04:18 -- competition
Myanmar

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို တစ္ဦးဦးက ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း သိရွိသူ သို႔မဟုတ္ ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု သံသယရွိသူ မည္သူမဆို ေကာ္မရွင္သို႔ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မရွင္ရံုးမွတဆင့္ျဖစ္ေစ တိုင္ၾကားမႈပံုစံ(ပံုစံ-၁)တြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ျဖည့္သြင္းတိုင္ၾကားရမည္။

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS

 

On Facebook