သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 28/07/2016

ယြမ္ေငြတန္ဖိုး  တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာမႈကို  အေၾကာင္းျပဳၿပီး ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္မွာ   ထြန္းသစ္စေငြ ေၾကးအမ်ားစုရဲ႕ တန္ဖိုးေတြျမင့္တက္ ခဲ့ပါတယ္။  ဒါေပမယ့္ လာမယ့္ရက္ သတၱပတ္မွာ အေမရိကန္နဲ႔ ဂ်ပန္ဗဟို ဘဏ္ေတြ က မူ၀ါဒခ်မွတ္မွာကို ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက   ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ေနတဲ့အတြက္   ေဒသတြင္း ေငြေၾကး ေတြရဲ...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 28/07/2016

 ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕မွထြက္ရွိတဲ့ ၿမီးတံုးဆန္ ကုိ ဖားကန္႔ေဒသမွအ၀ယ္လိုက္ေနတဲ့အတြက္ ေစ်းေကာင္းရ ေနေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ဖားကန္႔ေဒသဟာ မုိးရာသီ၀မ္းစာ အတြက္ ၿမီးတုံးဆန္ကုိ ၀ယ္ယူသုိေလွာင္ေန တဲ့အတြက္ ၿမီးတံုး စပါးကို အမ်ားအျပားစုိက္ပ်ိဳးေနၾကတဲ့ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူမ်ားအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိေၾ...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 28/07/2016

ယခုဘ႑ာႏွစ္  ဇူလိုင္ ၉ရက္မွ ၁၅ရက္အထိ  ရက္သတၱပတ္အတြင္း ပို႕ကုန္၊သြင္းကုန္ အေျခအေနမွာ ပို႔ကုန္ တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇၇ဒသမ ၀၉၂သန္း၊ သြင္းကုန္တန္ဖိုး အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၉ဒသမ ၀၄ သန္း ေဆာင္႐ြေက္ႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ကုန္သြယ္ မႈပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၈၆ ဒသမ၁၃၂သန္း ရ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ကုန္ သြယ္မႈ လိုေငြမွာ ၃၁ ဒသမ ၉၄၈

Post Date: 28/07/2016

ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္မွ ၁၆ ရက္ သီတင္းပတ္အတြင္း ျပည္တြင္းကို ေရလမ္းမွ ေျမ ၾသဇာ၁၄၄၈၄တန္ေက်ာ္ အ၀င္ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္တစ္ပတ္မွာ  ၁၅၇၃၅ တန္ ၀င္ခဲ့တာ ေၾကာင့္ ဒီတစ္ပတ္မွာ တန္ခ်ိန္၁၂၅၀ေက်ာ္အ၀င္ေလ်ာ့ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ နယ္စပ္လမ္းမွ ယခုတစ္ပတ္ေျမၾသဇာအ၀င္မွာ ၂၄၄၅၈ တန္ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး၊  ယခင္ တစ္ပတ္အ၀င္မွာ ၃၇၄၆၄ တန္ေက်

Post Date: 28/07/2016

ဇူလိုင္ ၁၀  ရက္မွ ၁၆  ရက္ သီတင္းပတ္အတြင္း   ကန္ေဒၚလာ ၂၉၉၆၇၆၂ တန္ဖိုးရွိ ဘိလပ္ေျမ ၃၅၈၈၂ ဒသမ ၈၅၄ တန္ကို ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈလမ္းမွ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ၄  တန္နဲ႔  ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ၃၅၈၇၈ ဒသမ ၈၅၄ တန္ တင္သြင္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။  တင္ သြင္းခဲ့တဲ့ တံဆိပ္ မ်ားမွာ စိန္၊

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 29/06/2016
မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ရွိအေရွ႕ေျမာက္တံခါး သစ္သီပြဲ႐ံုသို႔ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ သရက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ထားသည့္ ကားမ်ားနဲ႔အတူ နဂါးေမာက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားတစ္စီး ၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ၎နဂါးေမာက္သီးမ်ားသည္ မႏၲေလးတိုင္း၊ ပုသိမ္ႀကီး
Post Date: 24/06/2016

မႏၲေလးတုိင္းေဒသျကီး ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္ သည္ စပါး ၊ ပဲ နွမ္ ၊ျကက္သြန္ ၊ ငရုတ္အမ်ားဆံုး စိုက္ပိ်ုးေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ဆည္ ခရုိင္အတြင္း ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္သား ျမိ ု့နယ္မ်ားရွိ ေတာင္သူမ်ားသည္ ယခင္နွစ္က ထြက္နွုန္းေကာင္းျပီး ေစ်းေကာင္း ရရွိ သည့္ အတြက္ ယခုနွစ္မွာလည္း ငရုတ္သီးမ်ား ဆက္လက္ စိုက္ပ်ိုးျကသည္ကို

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS

 

On Facebook