သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 18/08/2016

     ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေကာ္ဖီပင္၊ လက္ဖက္ပင္မ်ားအား အေအးပိုင္း ေဒသျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ ပိုင္း ေက်ာက္မဲနဲ႔ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ အမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းၿပီး၊ ယခင္က ျပင္ဦးလြင္ ျခေသၤ့ေကာ္ဖီမႈန္႔သည္ အေ ရာအေႏွာမပါသျဖင့္ (PureCoffee) ဟု နာမည္ရခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါနည္းညာမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳ...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 24/08/2016

       စားအုန္းဆီေရာင္းလိုအား က်ဆင္းမႈက ေစ်းကြက္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစတဲ့အတြက္   ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္က မေလးရွား စားအုန္းဆီႀကိဳေရာင္းေစ်းက ေလးရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္ တက္ကာ ၁၀ လအတြင္း အျမင့္ဆံုးကို ေရာက္ရွိခဲ့ ပါတယ္။ စားအုန္းဆီေရာင္း၀ယ္ရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ ေငြေၾကးျဖစ္ တဲ့ ရင္းဂစ္တန္ဖိုးျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခား...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 24/08/2016

      ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္(၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ၾသဂုတ္လ ဒုတိယပတ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၁၅၀၀ တန္ဖိုးရွိ ၾကက္သြန္နီတန္ခ်ိန္ ၁၁၀၀ ကိုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ ျမ၀တီ ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၅၆၇၉ တန္ဖုိးရွိ ၾကက္သြန္နီ ၃၅၅ တန္ခြဲနဲ႔ တာခ်ီလိတ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ အေမရိကန္

Post Date: 18/08/2016

     ျမန္မာထိုင္းနယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ ေရးစခန္းမ်ားနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မ်ားမွ ဩဂုတ္လ ပထမပတ္အတြင္း အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၉၄၇ သန္း တန္ဖိုးရွိ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ိဳးစံုတန္ခ်ိန္၂၄၅၀ခန္႔ကို ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ပါ တ ယ္။ ဇူလိုင္ေနာက္ဆံုးပတ္ အတြင္း တန္ခ်ိန္ ၂၄၀၂ တန္သာ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ အတြက္ ယခုတစ္ ပတ္မွာ ၄၈

Post Date: 17/08/2016

      ၾသဂုတ္လပထမပတ္တြင္  ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၁၄၄၁၀၀ တန္ဖိုးရွိ ၾကက္သြန္နီ တန္ ၅၅၀၊ ျမန္မာ - ထုိင္း နယ္စပ္ရွိ ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရး ဇုန္မွ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၁၈၇၁၀၀ တန္ဖိုးရွိ ၾကက္သြန္နီ ၅၂၂ တန္ ေက်ာ္နဲ႔   တာခ်ီလိတ္ကုန္သြယ္ေရးမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၅၃၀၀၀

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 29/06/2016
မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ရွိအေရွ႕ေျမာက္တံခါး သစ္သီပြဲ႐ံုသို႔ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ သရက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ထားသည့္ ကားမ်ားနဲ႔အတူ နဂါးေမာက္သီးမ်ား တင္ေဆာင္ ထားသည့္ ကားတစ္စီး ၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ၎နဂါးေမာက္သီးမ်ားသည္ မႏၲေလးတိုင္း၊ ပုသိမ္ႀကီး
Post Date: 24/06/2016

မႏၲေလးတုိင္းေဒသျကီး ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္ သည္ စပါး ၊ ပဲ နွမ္ ၊ျကက္သြန္ ၊ ငရုတ္အမ်ားဆံုး စိုက္ပိ်ုးေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ဆည္ ခရုိင္အတြင္း ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္သား ျမိ ု့နယ္မ်ားရွိ ေတာင္သူမ်ားသည္ ယခင္နွစ္က ထြက္နွုန္းေကာင္းျပီး ေစ်းေကာင္း ရရွိ သည့္ အတြက္ ယခုနွစ္မွာလည္း ငရုတ္သီးမ်ား ဆက္လက္ စိုက္ပ်ိုးျကသည္ကို

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS

 

On Facebook