သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 25/05/2016

လာမယ့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အလုပ္ သမားဥပေဒ ၄၂ ခုအရ   တင္ျပရတဲ့ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ား ကုိ အီလက္ထရြန္းနစ္ျဖင့္သာ တင္ျပ ႏုိင္ေရးအတြက္  အစုိးရကေဆာင္ရြက္ ေပးဖုိ႔  စီးပြားေရးလုပ္ငန္း  ၈၀၀ ေက်ာ္ က အိႏိၵယ အလုပ္သမား၀န္ႀကီး ဘန္ဒါ ႐ူဒတ္တာထရီယာထံသုိ႔ အသနားခံစာ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အဲဒီတင္ျပတဲ့လုပ္ ငန္းေတြအနက္...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 25/05/2016

ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ  ေကာ့ေသာင္းကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ  ေမ ၇ ရက္မွ ၁၃ ရက္အတြင္းမွာ ပင္လယ္ငါး႐ွဥ့္ တစ္တန္ေက်ာ္၊ တန္ဖိုး ကန္ေဒၚ လာ သုည ဒသမ ၀၀၂ သန္း၊ ေရဘ၀ဲ ၄၁၁ ကီလိုဂရမ္၊တန္ဖိုးကန္ေဒၚလာ သုည  ဒသမ ၀၀၁ သန္းဖိုး တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ဧၿပီလအတြင္းက  ကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၀၄၇ သန္းတန္ဖိုးရွိ ေရထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္တဲ့

Post Date: 25/05/2016

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ားတြင္ တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံသီဟိုဠ္ေစ့မွာ ရာသီကုန္စည္အျဖစ္ ေစ်းကြက္သို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ၀င္ေရာက္ၿပီး ဧၿပီ၊ ေမ မိုးရြာသြန္းခ်ိန္ အေစ့မွာ မိုးထိပါက မဲ သြားၿပီး၊ သီဟိုဠ္ရာသီၿပီးဆံုးသြားေၾကာင္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ပတ္၀န္းက်င္ၿမိဳ႕နယ္^ေက်းရြာမ်ားမွ

Post Date: 25/05/2016

မူဆယ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွသာမက အျခားေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ ေနတဲ့ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေနတဲ့ လယ္ယာထြက္ကုန္သီးႏွံ ေတြ   အထူးသျဖင့္ ဆန္တင္ပို႔ တဲ့ ကိစၥေတြမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကကုန္သည္အမ်ားစုဟာ အၿမဲလိုလို  နစ္နာမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ဒီနစ္နာမႈေတြ

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS